Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 54315259-480.99-E.17630243 sayılı e-Sınav Oturumlarının Yeniden Düzenlenmesi konulu 3 Aralık 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetime, sosyal izolasyonu temin, fizik mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler kapsamında 30 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan 30 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kararları doğrultusunda mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması kararları alınmış ve konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30 Kasım 2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarihli ve E.89780865-153-20076 sayılı yazısı yayınlanmıştır. 

Mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarih ve 46676 sayılı yazısında ''illerde Valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi belirtilmiş ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarihli ve E-89780865-153-20076 sayılı yazısında ''yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21:00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 5:00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21:00'de başlayıp 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05:00'de bitece şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.'' hükümleri yer almakta olup Genel Müdürlüğümüzce hafta içi ve hafta sonu yapılmakta olan e-Sınav oturum gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda; 5 Aralık 2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar tüm haftasonu oturumları kapatılmış olup 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren hafta içi yapılacak olan e-Sınav oturumları 16.45 - 17.30 - 18.00 - 18.45 - 19.15 - 20.00 saatleri arasında yapılacak şekilde 3 oturum olarak düzenlenmiştir.

5 Aralık 2020-6 Aralık 2020 tarihlerinde hafta sonu oturumları da dahil olmak üzere bu tarihten sonraki hafta sonu oturumlarından randevu almış adayların randevuları 7 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içinde yeni açılacak olan 16.45-17.30 saatleri arasında yapılacak oturumlara aktarılmış ve 5-6 Aralık 2020 tarihlerindeki sınavların ertelenmesi nedeniyle bu sınavlarda görevlendirilen personelin görevlendirmeleri iptal edilmiş olup bu personele kısa mesaj (SMS) gönderilerek bilgi verilecektir.

Bu itibarla, e-Sınav oturumlarına katılacak olan adayların bağlı oldukları kurs/kurum müdürlüklerine ve bu oturumlarda görevlendirilen tüm personelin gerekli tedbirleri alması için Genel Müdürlüğünüz/Başkanlığınız ve Valiliğiniz birimlerinize bağlı kurum ve personele gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.