kamuajans.com - e-Rehberlik Modülü Kullanma Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Bakan Özer 20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarihi açıkladı Bakan Özer 20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarihi açıkladı
Rehberlik hizmetlerinin, çerçevesi belirlenmiş, standart ve somut olarak tanımlanmış MEB Rehberlik Hizmetleri Sunum Sistemi üzerinden verilmesinin sağlanması, rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin arttırılması için gerçekçi ve uygulanabilir bir program hazırlanmasının sağlanması, rehberlik hizmetlerinin okul/kurumun ihtiyaçlarına dayalı olarak hazırlanmış, ölçülebilir ve hesap verebilir bir program dahilinde verilmesinin sağlanması, rehberlik hizmetlerinin görünürlüğünün arttırılması, sunulan rehberlik hizmetlerine ait verilerin anlık olarak takip edilebilmesi, RAM’lar tarafından, eğitim kurumlarına rehberlik programları ile ilgili etkin ve hızlı şekilde müşavirlik hizmeti verilmesinin sağlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması açısından öğrencinin eğitim gördüğü eğitim kurumunun veya rehberlik öğretmeninin görev yerinin değiştiği durumlar dahil olmak üzere okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar öğrenci ile yapılan rehberlik çalışmalarının arşivlenmesi ve rehberlik öğretmenleri tarafından izlenebilmesi, gerektiğinde uzaktan eğitim aracılığıyla rehberlik öğretmenlerine eğitim verilmesi, bakanlık politikalarının sistematik olarak elde edilen veriler üzerinden geliştirilmesi amaçlanmıştır.

e-REHBERLİK MODÜLÜNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

 Okul/ kurum yıllık rehberlik programının hazırlanması,
 Rehberlik Programı’nın sistem üzerinden RAM’a gönderilmesi
 Haftalık program hazırlanması
 Genel, yerel ve özel hedef girişlerinin yapılması
 Bireysel ve grupla yapılan çalışmaların veri girişlerinin yapılması, sistemde arşivlenmesi
 Görüşme formlarının çıktılarının sistemden alınması
 Yapılan çalışmaların raporlanması

 Eğitsel Değerlendirme İstek Formları’ nın doldurulması, sistem üzerinden RAM’a gönderilmesi