Duruşmanın e-duruşması olur mu demeyin Koronavirüs neredeyse her hamlenin, sistemin vb. sanal ortama taşınmasına neden oldu. Sanal ortama taşınan duruşmalar e-duruşma adını aldı. Koronavirüs ile hayatımıza dahil olan e-duruşma, yeni adli yılda daha bir önem kazanacak.

Avukatlar artık farklı şehirlerdeki duruşmalarına da bulundukları yerden video konferans yöntemiyle katılabilecek. Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşmanın ilk testi Ankara Batı Adliyesi’nde yapıldı.

e-duruşma sisteminde avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.

e-duruşma sistemi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sistemi test etmesinin ardından hayata geçti. e-duruşma sistemi avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlıyor.

e-duruşma sisteminde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek. Avukatların video konferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca e-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.

Avukat Portal Nedir?

Avukatlar, https://avukat.uyap.gov.tr adresinden; E-imza ve M-imza ile UYAP Avukat Portala bağlanarak on-line, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmekte, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dosyalarını inceleyebilmektedir.

Dava dosyalarından suret alabilmekte; E-imza ve M-imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, on-line harç ve masraf ödeyebilmektedir.

İstisna olarak;

UYAP Avukat Portal üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin UYAP Bilişim Sistemi veznelerine aktarılmasından önce yapılan işlem kontrolü nedeniyle 23:30 ile 00:15 saatleri arasında UYAP Avukat Portal üzerinden dava açma vb. ödeme yapılması gereken işlemler yapılmamakta, ödeme yapılmasını gerektirmeyen evrak gönderme, dosya inceleme vb. işlemler yapılabilmektedir.

İcra Dairelerinin kasa hesabı işlemleri nedeniyle 16.00-16.45 saatleri arası UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden icra takibi (e-takip) yapılamamaktadır.

A'dan Z'ye Deyimler (Uzun ve Kısa) A'dan Z'ye Deyimler (Uzun ve Kısa)

Avukatlar,

* Tüm dosyalarını sorgulayabilir
* Hukuk, İdari davalar açabilir
* İcra takibi yapabilir
* Duruşmaları takip edebilir
* Vekalet / Cevap dilekçesi gönderebilir
* Safahat sorgulayabilir

Avukat Portal'dan Nasıl Faydalanırım?

UYAP sistemine, Bağlı bulunduğunuz Baronuz ya da görev yaptığınız yerde bulunan Adalet Komisyonuna kaydınızı yaptırdıktan sonra; https://avukat.uyap.gov.tr adresinden bilgisayarınıza, Uyap editör programı, java programını yükleyiniz.

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari adresinden; E-imza, telefon operatörünüzden mobil imza veya Barolar Birliğinden, barokart temininden sonra (evrak imzalama ve mahkemeye gönderme işlemi için e-imza zorunludur) avukat portala giriş yaparak, tüm mahkeme işlemlerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Avukatların UYAP'a Tanıtılması

Avukatların işletimde olan birimlerimizde işlemlerini UYAP üzerinden yapabilmeleri için barolarına Avukat Tanıtım formu ile bağlı bulundukları baroya veya Adli Yargı Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır." dedi.