Bir bireyde, toplumsal grupta ya da toplumda nesnelere, olaylara karşı herhangi bir duygu, bir coşku uyanmaması, eylemde bulunmaya itecek herhangi bir ilgi ve dürtünün olmaması durumu, duyumsamazlık olarak ele alınmaktadır.
    Her öğrencinin başarısı büyük ölçüde velilerin desteğine bağlıdır. Çünkü çocuğun en çok vakit geçirdiği yer ailedir. Yine, veliler rol model olarak önemli bir yer tutuyor.
     Genel anlamda veliler öğrencilere karşı duyumsamazlık örneği gösteriyor.
     Tabii ki böyle bir durumun belli başlı nedenleri bulunuyor. En başta, velilerin okulun amaç/amaçları konusunda bilgi sahibi olmamalarıdır.
     Kuşkusuz böyle bir anlayışın temelinde eğitimsizlik yatmaktadır. Çünkü Türkiye’de ortalama eğitim süresi 5-8 yıl arasında değişiyor. Böyle bir sonuç velilerin desteğini yetersiz kılıyor.
     Yine, velilerin öğrencilerin sorunları için görüşmeleri sınırlı kalıyor. Böyle bir durumda öğrenciyi öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği konusunda olumsuz etkiliyor.
     Yine, tartışılması gereken hususlarda biri okul veli toplantılardan halen harç alınacağı anlayışının değişmemesidir.
     Bu nedenle, veliler okul veli toplantılarına ilgi göstermeyip duyumsamazlık örneği göstermeleridir.
     Diğer taraftan, veliler evdeki koşulları düzenlemiyorlar. Öyle ki, çocuk sayısının çok olması, çalışma odalarının bulunmaması, ısınma problemi önemli bir yer tutuyor.