Müdürlerimiz komisyon kurmayıp keyfi davranmak ya da kurduğu komisyon kararlarını dikkate almamak hafifliğini göstermeleri konusunu yasal zemine oturtabilseler de eğitim-öğretim ortamını dinamitlemekten başka bir şey yapmamış olurlar ki, bütün sorumluluk kendilerinin boynunda olduğu gibi eğitim kamuoyu da bu konunun ısrarlı takipçisi olacaktır.

 

         Kamuoyunda, 4+4+4 kanunu olarak bilinen 6287 Sayılı ‘'İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un, 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden 10 ay geçti. Bu yasa çerçevesinde daha önce 8 yıllık ilköğretim okulu olarak eğitim-öğretim hizmeti veren okullardan bazıları anasınıfları ile birlikte 1.2.3. ve 4. Sınıflara eğitim veren ilkokullara, bazıları da 5.6.7. ve 8.sınıflara eğitim veren ortaokullara dönüştürüldü. Dönüşümü yapılmayan bazı okullar da sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul ya da mevcut binalarda fiziki bölünmeler gerçekleştirilip hem ilkokul hem de ortaokul bir arada eğitim-öğretim hizmeti vermeye başladı.

      Okul dönüşümleri gerçekleştirilirken bazı il ve ilçelerde aynı eğitim bölgesinde ya da mahallesinde birbirine yakın okullardan birisi ilkokul birisi ortaokula dönüştürüldü.

      Bazı il ve ilçelerde; ilkokula dönüştürülen okulun 5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri, branş öğretmenleri ile o okulun branşı sınıf öğretmenliği, ingilizce ya da din kültürü öğretmenliği olmayan idarecilerinin kadrolarının ortaokul olarak hizmet vermeye başlayan okula aktarıldığı, yine ortaokula dönüştürülen okulun anasınıfı öğrencileri, 1.2.3.4. sınıf öğrencileri, sınıf ve anasınıfı öğretmenleri ile branşı sınıf öğretmenliği olan idarecilerinin kadrolarının da ilkokul olarak hizmet vermeye başlayan aynı mahalledeki okula aktarıldığı görüldü.

     Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ise aynı mahallede hatta yan yana bitişik olan binalarda çapraz olarak ilkokul ve ortaokul olarak dönüşen okulların öğrenci ve öğretmenlerinin kadrolarını karşılıklı olarak yer değiştirirken; okulların idarecilerinde bu uygulamayı yapmayıp, bu okulların idarecilerini belirsizliğe sürükledikleri ve idarecilerin gelecek endişesine kapılmalarına ve motivasyonlarının düşmesine neden oldukları görüldü.

      Şimdi, yeniden dönem sonunda dönüşemeyen okulların istisnai durumlar hariç tamamına yakınının dönüşeceği duyumları alınmakta ve haklı olarak bu okulların idareci ve öğretmenlerini de yine bir gelecek kaygısı ve belirsizlik rehin almış durumda…

Okul dönüşümleri gerçekleştirilirken yaşanacak sıkıntıların asgariye indirilmesi için naçizane önerilerimiz:

 

1) Okulların ilkokul olarak mı? Ortaokul olarak mı eğitim vereceği? Konusunun isteğe bağlı tayin döneminden önce belirlenmesi,

 

2) Okul dönüşümleri yapılırken bu dönüşümlerin il, ilçe milli eğitim müdürlerinin, şube müdürlerinin keyfiliğine, ahbap çavuş ilişkilerine, ikbal beklentilerine terk edilmeyip, ilçelerde ve ilerde en çok üyeye sahip üç eğitim sendikasının temsilcilerinin ve değişik sendikalardan müteşekkil ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerinin, eğitim bölgesi koordinatör müdürlerinin katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından hangi okulun ilkokul, hangi okulun ortaokul olarak belirleneceğinin tespit edilip, ilçelerden ildeki komisyona  teklifin yapılması ardından da ildeki komisyon tarafından bu dönüşümlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 

3) Dönüşümler gerçekleştirilirken spor salonu, laboratuvarı, konferans salonu, BT sınıfı bulunan okulların ortaokul olarak belirlenmesine öncelik verilmesi,

 

4) Okulların ilkokul olarak mı? Ortaokul olarak mı eğitim vereceği? Konusu belirlendikten sonra, mümkün olan yerlerde bu dönüşümlerin bu eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirilmesi, veli, öğrenci, öğretmen, idareci açısından genel bir sıkıntının oluşabileceği yerlerde ise; 3 yıl içerisinde kademeli geçişin yapılmasının sağlanması, bu 3 yıllık süre içerinde de altyapı çalışmalarının tamamlanıp gerekirse yeni okulların yapılmasının sağlanarak zaman kazanılması ve bu şekilde oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması,

 

5) Çapraz olarak ilkokul ve ortaokul olarak dönüşen okullarda öğrenci ve öğretmenle beraber idareci kadrolarının da karşılıklı olarak birbirine aktarılması,

 

6) Eğer çapraz olarak ilkokul ve ortaokul olarak dönüştürülen okulların her ikisinin de idareci kadrolarının branşları aynı ise örneğin; her iki okulun da idarecilerinin branşları sınıf ya da genel dersler gibi aynı branştan ise bu defa aktarımlarda norm kadro fazlalıkları oluşacağından bu durumdaki okulların idarecilerinin o okuldaki rotasyon süreleri doluncaya kadar kadrolarının o okulda kalmasının sağlanması, rotasyon süresi bitince ya da isteğe bağlı tayinle bir başka okula geçinceye kadar o okulda idareciliklerinin devam etmesinin sağlanması,

 

Hem zaten bu idarecilerimiz yıllardır, hem şimdiki ilkokulun 1.2.3.4. sınıflarına hem de şimdiki ortaokulun 5.6.7.8. sınıflarına idarecilik etmiyorlar mıydı?

    Yeni yönetmelik değişiklikleri ve okullarda dönüşüm çalışmaları yapılırken yukarıdaki önerilerimiz dikkate alınırsa, zoraki tayin nedeniyle evinden, eşinden, semtinden ayrılmak zorunda kalmayacak mutlu öğretmenler ve mutlu idarecilerle eğitim-öğretimde bir yerlere varabiliriz… Aksi takdirde evini, barkını, yuvasını dağıtıp, eşinden, çocuğundan ayırdığımız öğretmen ve idarecilerden kimse bir şey beklemesin!

      Özellikle de, ikbal beklentisi içindeki bazı sayın müdürlerimizin kendi beklentileri uğruna bürokratlara ve yakın oldukları siyasilere durumu farklı göstermeye çalışma gayretine girişebilecekleri hususu da dikkate alınmalıdır…

Bu durum sayın müdürlerimize bir şey kazandırmayacağı gibi, müdürlerimizin komisyon kurmayıp keyfi davranmak ya da kurduğu komisyon kararlarını dikkate almamak hafifliğini göstermeleri konusunu yasal zemine oturtabilseler de eğitim-öğretim ortamını dinamitlemekten başka bir şey yapmamış olurlar ki, bütün sorumluluk kendilerinin boynunda olduğu gibi eğitim kamuoyu da bu konunun ısrarlı takipçisi olacaktır.

Yukarıda sayılan hususların dışında, bizim de görmediğimiz, göremediğimiz noktalar olabilir… Önerilerinizi, eleştirilerinizi bize ulaştırırsanız sonraki yazılarımızda yer verme imkânımız olur.

Eğitim kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine saygılarımızla…

 

Celal DEMİRCİ / memurlar.biz

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

http://twitter.com/celaldemirci