Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması ile doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan veya ara veren kadın sigortalılara doğumdan sonra sigortasız geçirdikleri süreleri borçlanarak Emeklilik açısından hak kaybı olmaması imkanı sağlanmıştır.

Bir doğum için 720 gün, iki doğum için 1.440 gün ve üç doğum için borçlanma yapılması halinde ise toplam 2.160 prim günü kazanılmış olacaktır.

Doğum borçlanması asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasındaki SGK tavan tutarı arasında dilediği tutar üzerinden borçlanma yapması mümkündür. Sigortalının kendisinin belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32’sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Mevcut asgari ücret (Günlük: 98,10 TL) dikkate alındığında, 24 aylık doğum borçlanması yapan bir 4/a sigortalısı (SSK’lı), prime esas kazancı asgari ücretten seçerse, 1 günlük borçlanma 98,10 X 0,32= 31,39 TL ve 720 günlük borçlanma 31,39 x 720= 22.600,80.- TL olacaktır. Bu borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Asgari ücretin 1 Ocak 2021 itibarıyla yüzde 14-15 civarında artması beklendiği dikkate alınırsa, bu ay sonuna borçlanma başvurusu yapanlar için ciddi bir avantaj olduğu görülecektir.

Kaynak : Star Gazetesi