Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 Tarihli ve 9795 Sayılı Kararı 16 Aralık 2020 Tarihli ve 31336 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları tespit edildi.

Resmî Gazete

Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam

16 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31336

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Karar No: 9795

Karar Tarihi: 10/12/2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 tarihli toplantısında;

2021 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 – (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.