Diyanet İşleri Başkanlığı, personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız, din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bu çerçevede, 2021 yılında ülke genelinde din görevlilerine yönelik "Kitap Oku-Yorum" başlığıyla bir proje hayata geçirilmiş ve proje kapsamında her ay için bir kitap belirlenmiştir. Kitaplar, din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına/kütüphanelerine kazandırılmaktadır. Ayrıca, din görevlilerine kitap satışı zorunlu tutulmamakta, bu konuda gönüllük esasına göre hareket edilmektedir. Kitaplar, piyasa fiyatlarına oranla son derece uygun ve kampanyalı fiyatlarla il ve ilçe müftülüklerimize ulaştırılmaktadır. Kitapların maliyetlerinin farklılık arz etmesi ise baskı kalitesi, sayfa sayısı ve basıldığı dönemdeki kağıt maliyetleri ile yakından ilgilidir. Konunun yazar isimleri üzerinden değerlendirilmesi ise yanlış ve yanlı bir tutumdur."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Takdim Etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Takdim Etti


"Proje çerçevesinde kar amacı güdülmemektedir"


Proje çerçevesinde herhangi bir kar amacı güdülmediği, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığının açıkça anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Proje çerçevesinde kitapların toplu basımı ve gönderimi; hedef kitlenin daha hızlı, rahat ve uygun maliyetlerle kitaplara ulaşabilmesini sağlamaya yönelik idari bir tedbirdir ve kar amacı güdülmemektedir. Proje hazırlık safhasında okunacak kitaplar belirlenirken yazarlara bilgi verilmemiştir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Burhan İŞLİYEN ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim KALIN da bahsi geçen eserlerde telif ücreti almayarak "bila bedel" olarak eserlerini Başkanlığımıza devir ve temlik etmişlerdir. Bu sebeplerle, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.