MEB'den Aylıksız İzin Dönüşü Başlama ve Ek Ders Ücretine Dair Yazı

MEB'den Aylıksız İzin Dönüşü Başlama ve Ek Ders Ücretine Dair Yazı

İlinize bağlı eğitim kurulularında görev yapan öğretmenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesine aylıksız izinde olup Covid-19 salgını nedeniyle okulların tatil edildiği sürelerde göreve dönmek isteyenlerin, göreve başlatılıp başlatılmayacakları ile başlatılmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklanna ilişkin ilgi (a) yazı İncelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 İnci maddesinin (B) fıkrasında; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden: eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden İtibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgi (b) Yönergenin “Aylıksız izin vermekle yetkili amirler” başlıklı 17 nci maddesinin I inci fıkrasının (b) bendinin 2 inci alt bendinde; “Diğer memurlardan il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile il milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurulularında görev yapanlara il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurulularında görev yapanlara ilçe milli eğitim müdürü tarafından izin verilir.” denilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının 22.04.2015 tarih ve 2808 sayılı görüş yazısında ise, doğum yapan memurun doğum sebebiyle aldığı aylıksız iznin süresi bitmeden iznini keserek göreve başlamak istemesi halinde göreve başlatılması hususunun Bakanlığımızın takdir yetkisinin bulunduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, ilinize bağlı eğitim kurulularında görev yapan öğretmenlerden ilinizce aylıksız verilenlerin aylıksız izin süresi bitmeden göreve dönmek isteyenlerin eğitim kurulularının tatil edildiği bu sürelerde Covıd-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerde dikkate alınarak göreve başlatılmaları Valiliğiniz takdirinde olduğu değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan daha önce birer örneği teşkilatımıza gönderilen ilgi (c, ç) yazılarda; Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurulularında 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanması öngörülen ikinci ara tatilin 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanacağı; 23 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında ise eğitim kurumlanılın tatil edilerek bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin idari izinli sayıldıkları belirtilmişti.

İlgi (c) yazıda da belirtildiği üzere, 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kumlunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2’nci maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki İş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde iş günlerinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları gerekmektedir.

Öte yandan, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği sürelerde aylıksız iznini kesip göreve baslavan öğretmenlerin üzerinde, efiıtinı kurumlarında eğitim ve öğretim yapılmadığından herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı acıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlanılın tatil edildiği söz konusu surelerde aylıksız iznim kesip göreve başlayan öğretmenlerin, bu sürelerde herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.