Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı DİYANET-SEN Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR, çalışmış olduğu Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay 1. Başkanlığı Mescidi İmam hatipliği görevinden ve Diyanetteki memurluğundan ihraç edildi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı DİYANET-SEN Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR, çalışmış olduğu  Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay 1. Başkanlığı Mescidi İmam hatipliği görevinden ve Diyanetteki  memurluğundan ihraç edildi.
 

Konu ile ilgili olarak elimize  ulaşan  Diyanet işleri Başkanlığının 07.01.2022 tarihli “ACELE” resmi  yazısında

Asgari ücrete tarihi zam! Milyonların beklediği müjde geldi! Asgari ücrete tarihi zam! Milyonların beklediği müjde geldi!

“Başkanlık makamının 06.01.2022 tarihli E-94013213-903.06.04-2034473 ilgi sayılı oluru” ile şu ifadeler geçmektedir.

Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay Birinci  Başkanlığı Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ali Güldemir’in, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 98/b hükmü uyarınca Diyanet İşleri başkanlığındaki  memurluğunun sona erdirildiğine dair ilgi olur sureti ekte yer almaktadır.

Söz konusu olurun adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin İKYS  Modülüne işlenmesi, ayrıca bu konuda düzenlenecek olan tebliğ-tebellüğ belgesinin Atama  2. Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmesi hususlarında  bilgilerini ve gereğini rica ederim.

DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 98/B MADDESİ NEDİR?


MEMUR-SEN’e bağlı Diyanet –Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir’in  meslekten ihracı için yazılan yazıda  gereğinin yapılması için Ankara İl Mütülüğüne gönderilen evrakta  bahsi geçen 657 sayılı Devlet memurluğu Kanunun 98/b maddesi ve  kanun kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili yönetmeliği  şu şekildedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “memurluğun sona ermesi” başlıklı98. maddesi (b) fıkrasında da; “Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi” memurluğun sona erdirilmesinin sebebi olarak sayılmıştır.

Diyanet bünyesinde çalışan müftü, vaiz, imam, kurs hocası, müezzin, cami görevlileri gibi tüm çalışanlar 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabidir. Bu kanun uygulanır.

, “Diyanet işleri Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanunda ve bu kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dini öğrenim şartı arananlara ilişkin olarak ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir.” hükmü 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında kural altına alınmıştır.

DİYANET’İN YÖNETMELİĞİNDE NE YAZIYOR


Buna göre ilgili mevzuata dayanılarak çıkarılan  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1-b maddesinde, “Atamalarında dini öğrenim esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak”hükmüne yer verilmiştir.

İdari soruşturma sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından din görevlisinin“Atanmalarında dini öğrenim esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak nitelik taşımak.”şartını memuriyet sırasında kaybettiğinden bahisle memurluğunun sona erdirilmesine karar verilebilmektedir.