Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin; Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu"nu ve DİBBYS'de bulunan “Özgeçmişim" alanını doldurmaları, ilçe müftülerinin buna ilaveten ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu"nu doldurarak müracaatta bulunmaları, asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yapmaları, nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları, sistem üzerinde tanımlı olan münhal veya münhalleşmesi muhtemel olan yerleri tercih edebilecekleri, mazeretlerine ilişkin belgelerini sisteme yüklemeleri, ayrıca Başkanlığa göndermemeleri, söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak mazereti olanlar ile sınıf ve grup hizmetine tabi olanlardan 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği, nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen atamaların yapılabileceği ve bazı yerlerin münhal hale gelebileceği, şube müdürü ve vaiz unvanlarında görev yapan personelin grubuna bakılmaksızın hali hazırda bulunduğu il haricinde daha önce görev yapmadığı diğer il veya ilçelerini tercih edebilecekleri, nakil talebinde bulunacak olan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri dikkate alarak talepte bulunmaları hususları önemle duyurulur.

Not:

Nakil başvuruları ile ilgili hususlarda Başkanlığımızın kayıtları dikkate alınacak olup Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır. Atama ve nakil talebinde bulunacak personelin, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile https://dibbys.diyanet.gov.tr adresine girerek müracaatlarını elektronik ortamda yaparak süresi içinde onaylamaları gerekmektedir.

Nakil talep sonuçları http://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olup bu duyuru haricinde ilgililere ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir. 2021 yılı nakil döneminde yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, ayrılışlarını atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacaklardır. Aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemler başlatılacaktır.