Diyanet 2019 Yılı Performans Programı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı.

Genel Bilgiler, Yetki Görev ve Sorumluluklar, Teşkilat Yapısı, Fiziksel Kaynaklar, Performans Bilgileri, İnsan Kaynakları, Stratejik Politika ve Öncelikler, Amaç ve Hedefler, Tablolar içindekiler kısmında yer almaktadır.

1 GENEL BİLGİLER
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.1.1 Görev ve Yetkileri 

Başkanlığın yetki ve sorumlulukları, Anayasa ve Kanunla belirlenmiştir. Bu husus, Anayasanın 136'ncı maddesinde, ''Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.'' 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı ''Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde de, ''İslam Dini'nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek...'' şeklinde ifade edilmiştir. 

PROGRAM