Kamuajans.com – MTSK direksiyon uygulama sınavı ücret ödemeleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-90349432-410.02-20927511 18.02.2021
Konu : Görüş Talebi

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :15.02.2021 tarihli ve E-32501511-410.02-20684527 sayılı yazınız.

Hafta sonlarında yapılan özel motorlu taşıt sürücü kurslarının direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının kar yağışı gibi mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmesi ya da sınavın yarıda kalması hâlinde o günkü sınav görevlilerinin ücretlerinin ne şekilde ödeneceğine ilişkin İlgi'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

 Hafta sonlarında yapılan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında, kar yağışı gibi mücbir sebeplerden dolayı sınavın iptal edilmesi ya da sınavın yarıda kalması hâlinde o günkü sınav görevlilerinin ücretlerinin sınav tamamlandıktan sonra ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle kursiyerlerden sınav için alınan ücretin muhasebe kayıtlarında ''340-Alınan Sipariş Avansları'' hesabına alınması (kayıt edilmesi), sınavın (hizmetin) tamamlanmasını müteakip gelir kaydedilerek sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi sağlanmalıdır.

 Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Gözden kaçırmayın

2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

İsmail ÇOLAK
Bakan a.
Genel Müdür