2021 Yılı Rebîulâhir Ayı Ne Zaman?

Diğеr bir ismi “Rеbiülsani” olarak yani “İkinci Rеbi” olan Rebiyülahir veya Rebiyüssani ayı (Arapça: ربیع‌الثانی), hicrî kameri ayların dördüncüsüdür. Rebiulahir Ayı, Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

Dini Günler ve Bilgiler 06.04.2021, 23:00 06.04.2021, 23:14

Rebiulahir Ayı Önemi Nedir?

Rebiulahir Ayı, Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş"

Birinci Gün

1- İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) şehadeti (h. 114)
2- Molla Ali b. Fethullah Nehavendi’nin vefatı (h. 1322)
3- Mirza Küçükhan’ın vefatı (1340)
4- Ayetullah Şeyh Kudretullah Vicdanifahr’ın vefatı (h. 1417)

İkinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi’nin vefatı (h. 1353)
2- Ayetullah Şeyh Ali Fumeni Reşti’nin şehadeti (h. 1327)

Üçüncü Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Corcan’a seferi 
2- Ayetullah Mirza Ebu’l Kasım Kelanteri’nin vefatı (h. 1292)

Dördüncü Gün

1- Hz. Abdülazim Hasani’nin doğum günü (h. 173)

Beşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Saidi’nin Şahın zindanında şehadeti (h. 1390)

Altıncı Gün

1- Hişam b. Abülmelik’in ölümü (h. 125)
2- Ayetullah Mir Seyyid Şerif Curcani’nin vefatı (h. 816)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan Mevlana’nın vefatı (h. 1425)
2- Ayetullah Şeyh Nimetullah Salihi Necefabadi’nin vefatı (h. 1427)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) kutlu doğumu (h. 232)
2- Ayetullah Şeyh eş-Şeriat İsfahani’nin vefatı (h. 1339)
3- Ayetullah Şeyh Azizullah Hoşvakt’in vefatı (h. 1434)

Dokuzuncu Gün

1- Ayetullah Seyyid Haydar Hilli’nin vefatı (h. 1304)
2- Ayetullah Mirza Abdurrahim Nehavendi’nin vefatı (h. 1304)
3- Seyyid Rıza Firuzabadi’nin (Firuzabadi hastanesinin banisi) vefatı (h. 1385)
4- Ayetullah Abdurrahman Hayderi İylami’nin vefatı (h. 1407)

Onuncu Gün

1- Hz. Masume’nin (s.a) vefatı (h. 201)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Vahidi’nin vefatı (h. 1421)

Onbirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüzüncü günü

Onikinci Gün

1- Beni Ümmeyye’nin yıkılışı (h. 132)
2- Ayetullah Mirza Mehdi İlahi Kumşei’nin vefatı (h. 1393)

Onüçüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz ikinci günü

Ondördüncü Gün

1- Muhtar’ın Kıyamı (h. 66)

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Sadıki Tahrani’nin vefatı (h. 1432)

Onaltıncı Gün

1- Hz. Salih’in (a.s) kavmine azabın nazil olması

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (h. 1410)

Onsekizinci Gün

1- Muhakkık Hilli’nin veladeti (h. 602)
2- Ayetullah Mirza Ali Şirazi’nin vefatı (h. 1355)
3- Ayetullah Şeyh Abdulhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (h. 1410)

Ondokuzuncu Gün

1- Ayetullah Muhammed İbrahim Horasani’nin (Kerbasi) veladeti (h. 1180)
2- Ayetullah Seyyid Sadruddin Sadr’ın vefatı (h. 1373)

Yirminci Gün

1- Ayetullah Haşim Müderris Kazvini’nin vefatı (h. 1381)

Yirmibirinci Gün

1- Ayetullah Mirza Ebu’l Fazl Zahidi’nin vefatı (h. 1398)

Yirmiikinci Gün

1- İmam Cevad’ın (a.s) oğlu Musa Müberka’nın vefatı (h. 296)
2- Ayetullah Molla Muhammed Muhsin Feyzi Kaşani’nin vefatı (h. 1091)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ayetullah Molla Ahmet Neraki’nin vefatı (h. 1245)
2- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Seyyid Murtaza Berkai Kumi’nin vefatı (h. 1408)

Yirmidördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz onüçüncü günü

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in hilafetten çekilişi (h. 64)

Yirmialtıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Hüseyni’nin vefatı (Ağa Necefi Kuçani) (h. 1363)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari’nin vefatı (h. 1405)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Sengleci’nin vefatı (h. 1339)

Yirmisekizinci Gün

1- Alleme Emini’nin vefatı (h. 1390)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Derçei’nin vefatı 8h. 1342)

Yirmidokuzuncu Gün

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21)
2- 1. Şah İsmail hükümetinin başlangıcı ve Tebriz’de Safevi hükümetinin tesisi (h. 907)

Otuzuncu Gün

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21) 

Rеbiülahir ayında kılınacak olan namazlar

Rеbiülahir’in 3. gеcеsi (2019 yılındaki 30 kasım cumartesiyi 1 aralık pazara bağlayan gеcе) kılınacak bir namaz:

4 rеkat kılınır. Hеr rеkatında Fatiha Surеsi’ndеn sonra hеr hangi bir surе okunur.Namazın ardından 40 kеrе;

Rеbiülahir’in 15. günündе (2019 yılındaki 12 Aralık 2019 Perşembe günü) kılınacak bir namaz:

Bu gündе kuşluk namazından sonra 7 sеlamla 14 rеkat namaz kılınır. Hеr rеkatta Fatiha’dan sonra 7 kеrе Alak surеsi(İkra Bismirabbikе) okunur. Namazın ardından isе 60 kеrе;

Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)

Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac) 

Hazreti Ali (k.v.)'den: "Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: "Ya Ali Cibril'in sana selamı vardır." Ben de :"Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem)." dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: "İşte cibril senin için diyor ki:" her aydan 3 gün oruç tutsun.

1. gün için : 10.000 sene
2. gün için : 30.000 sene
3. gün için : 100.000 sene oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır."

Ben:"Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?" dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):"Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir." buyurdular.

Ben:"Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?" dedim. Buyurdular ki:"Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler." dedi.

 Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)'den rivayet eden Anter (r.a.):"Ali'den sordum:"Eyyam-ı Biyz ne demektir?" Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:

"Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?". dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):"öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut." dedi. Adem (aleyhisselam)

13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
15. günü de oruç tutunca O'nun bütün vücudu bembeyaz oldu  

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur." (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

Rivayet edildi ki bu ayda: Rebîulâhir Ayı Duası okunması tavsiye edilmiştir.

Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.

Manası: Allah'ı  mizanın dolusunca ilminin sonsuzluğunca Rızasına ulaşıncaya kadar Arşın ağırlığınca  Tesbih ederim     

Rebîulâhir Ayı Duası

Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için, bu ay müddetince sabah-akşam üçer kere şu duâ okunmalıdır:

Rebîulâhir Ayı Duası Arapça Okunuşu

ُسبْحَانَاللهِ ِملَىأْلِميزَانْ َو ُمنْتَهَى اْلِعْلمِ َو َمبْلَغَ الّرَِضى۱ َو ِزنَتَة اْلعَرْشِ

“Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.”

Duanın manası

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim

Rebîulâhir Ayı’da  Kılınacak Namaz

Rebîulâhir Ayı’nın 15’inci gün Kılınacak Namaz.

Rebiülahir Ayı On Beşinci Gün Namazı

Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla on dört rekat namaz kılınır.

Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbikellezi)okunur. Namazın ardından ise 60 kere:

“Ya melîku temellekte bil melekûti, vel melekûti fî melekûtike ya melîku.”

“Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün maddi-manevi alemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikreder.”

Her kim bu namazı ömründe bir kere bile kılsa onun için özel bir mânevî hal hâsıl olur (mânâ âleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık ibadet sevabı yazılır. (Muhammed ibni Hatirüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:53)

Kuşluk namazının vakti: Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Not: Alak Suresini bilmeyenler ihlas suresini okuyarak kılabilirler.

Yorumlar (0)
15
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26