2021 Yılı Rebîulâhir Ayı Ne Zaman Başlayacak? Rebîulâhir Ayında Nasıl İbadet Edilmeli? (Namaz-Oruç-Zikir) - Rebiulahir Ayı Önemi Nedir?

Diğеr bir ismi “Rеbiülsani” olarak yani “İkinci Rеbi” olan Rebiyülahir veya Rebiyüssani ayı (Arapça: ربیع‌الثانی), hicrî kameri ayların dördüncüsüdür. Rebiulahir Ayı, Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

Dini Günler ve Bilgiler 14.02.2021, 22:50 14.02.2021, 22:48


Rebiulahir Ayı, Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş"

Birinci Gün

1- İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) şehadeti (h. 114)
2- Molla Ali b. Fethullah Nehavendi’nin vefatı (h. 1322)
3- Mirza Küçükhan’ın vefatı (1340)
4- Ayetullah Şeyh Kudretullah Vicdanifahr’ın vefatı (h. 1417)

İkinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi’nin vefatı (h. 1353)
2- Ayetullah Şeyh Ali Fumeni Reşti’nin şehadeti (h. 1327)

Üçüncü Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Corcan’a seferi 
2- Ayetullah Mirza Ebu’l Kasım Kelanteri’nin vefatı (h. 1292)

Dördüncü Gün

1- Hz. Abdülazim Hasani’nin doğum günü (h. 173)

Beşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Saidi’nin Şahın zindanında şehadeti (h. 1390)

Altıncı Gün

1- Hişam b. Abülmelik’in ölümü (h. 125)
2- Ayetullah Mir Seyyid Şerif Curcani’nin vefatı (h. 816)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan Mevlana’nın vefatı (h. 1425)
2- Ayetullah Şeyh Nimetullah Salihi Necefabadi’nin vefatı (h. 1427)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) kutlu doğumu (h. 232)
2- Ayetullah Şeyh eş-Şeriat İsfahani’nin vefatı (h. 1339)
3- Ayetullah Şeyh Azizullah Hoşvakt’in vefatı (h. 1434)

Dokuzuncu Gün

1- Ayetullah Seyyid Haydar Hilli’nin vefatı (h. 1304)
2- Ayetullah Mirza Abdurrahim Nehavendi’nin vefatı (h. 1304)
3- Seyyid Rıza Firuzabadi’nin (Firuzabadi hastanesinin banisi) vefatı (h. 1385)
4- Ayetullah Abdurrahman Hayderi İylami’nin vefatı (h. 1407)

Onuncu Gün

1- Hz. Masume’nin (s.a) vefatı (h. 201)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Vahidi’nin vefatı (h. 1421)

Onbirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüzüncü günü

Onikinci Gün

1- Beni Ümmeyye’nin yıkılışı (h. 132)
2- Ayetullah Mirza Mehdi İlahi Kumşei’nin vefatı (h. 1393)

Onüçüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz ikinci günü

Ondördüncü Gün

1- Muhtar’ın Kıyamı (h. 66)

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Sadıki Tahrani’nin vefatı (h. 1432)

Onaltıncı Gün

1- Hz. Salih’in (a.s) kavmine azabın nazil olması

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (h. 1410)

Onsekizinci Gün

1- Muhakkık Hilli’nin veladeti (h. 602)
2- Ayetullah Mirza Ali Şirazi’nin vefatı (h. 1355)
3- Ayetullah Şeyh Abdulhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (h. 1410)

Ondokuzuncu Gün

1- Ayetullah Muhammed İbrahim Horasani’nin (Kerbasi) veladeti (h. 1180)
2- Ayetullah Seyyid Sadruddin Sadr’ın vefatı (h. 1373)

Yirminci Gün

1- Ayetullah Haşim Müderris Kazvini’nin vefatı (h. 1381)

Yirmibirinci Gün

1- Ayetullah Mirza Ebu’l Fazl Zahidi’nin vefatı (h. 1398)

Yirmiikinci Gün

1- İmam Cevad’ın (a.s) oğlu Musa Müberka’nın vefatı (h. 296)
2- Ayetullah Molla Muhammed Muhsin Feyzi Kaşani’nin vefatı (h. 1091)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ayetullah Molla Ahmet Neraki’nin vefatı (h. 1245)
2- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Seyyid Murtaza Berkai Kumi’nin vefatı (h. 1408)

Yirmidördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz onüçüncü günü

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in hilafetten çekilişi (h. 64)

Yirmialtıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Hüseyni’nin vefatı (Ağa Necefi Kuçani) (h. 1363)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari’nin vefatı (h. 1405)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Sengleci’nin vefatı (h. 1339)

Yirmisekizinci Gün

1- Alleme Emini’nin vefatı (h. 1390)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Derçei’nin vefatı 8h. 1342)

Yirmidokuzuncu Gün

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21)
2- 1. Şah İsmail hükümetinin başlangıcı ve Tebriz’de Safevi hükümetinin tesisi (h. 907)

Otuzuncu Gün

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21) 

Rеbiülahir ayında kılınacak olan namazlar

Rеbiülahir’in 3. gеcеsi (2019 yılındaki 30 kasım cumartesiyi 1 aralık pazara bağlayan gеcе) kılınacak bir namaz:

4 rеkat kılınır. Hеr rеkatında Fatiha Surеsi’ndеn sonra hеr hangi bir surе okunur.Namazın ardından 40 kеrе;

Rеbiülahir’in 15. günündе (2019 yılındaki 12 Aralık 2019 Perşembe günü) kılınacak bir namaz:

Bu gündе kuşluk namazından sonra 7 sеlamla 14 rеkat namaz kılınır. Hеr rеkatta Fatiha’dan sonra 7 kеrе Alak surеsi(İkra Bismirabbikе) okunur. Namazın ardından isе 60 kеrе;

Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)

Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac) 

Hazreti Ali (k.v.)'den: "Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: "Ya Ali Cibril'in sana selamı vardır." Ben de :"Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem)." dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: "İşte cibril senin için diyor ki:" her aydan 3 gün oruç tutsun.

1. gün için : 10.000 sene
2. gün için : 30.000 sene
3. gün için : 100.000 sene oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır."

Ben:"Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?" dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):"Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir." buyurdular.

Ben:"Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?" dedim. Buyurdular ki:"Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler." dedi.

 Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)'den rivayet eden Anter (r.a.):"Ali'den sordum:"Eyyam-ı Biyz ne demektir?" Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:

"Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?". dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):"öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut." dedi. Adem (aleyhisselam)

13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
15. günü de oruç tutunca O'nun bütün vücudu bembeyaz oldu  

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur." (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

Rivayet edildi ki bu ayda: Rebîulâhir Ayı Duası okunması tavsiye edilmiştir.

Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.

Manası: Allah'ı  mizanın dolusunca ilminin sonsuzluğunca Rızasına ulaşıncaya kadar Arşın ağırlığınca  Tesbih ederim     

Rebîulâhir Ayı Duası

Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için, bu ay müddetince sabah-akşam üçer kere şu duâ okunmalıdır:

Rebîulâhir Ayı Duası Arapça Okunuşu

ُسبْحَانَاللهِ ِملَىأْلِميزَانْ َو ُمنْتَهَى اْلِعْلمِ َو َمبْلَغَ الّرَِضى۱ َو ِزنَتَة اْلعَرْشِ

“Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.”

Duanın manası

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim

Rebîulâhir Ayı’da  Kılınacak Namaz

Rebîulâhir Ayı’nın 15’inci gün Kılınacak Namaz.

Rebiülahir Ayı On Beşinci Gün Namazı

Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla on dört rekat namaz kılınır.

Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbikellezi)okunur. Namazın ardından ise 60 kere:

“Ya melîku temellekte bil melekûti, vel melekûti fî melekûtike ya melîku.”

“Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün maddi-manevi alemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikreder.”

Her kim bu namazı ömründe bir kere bile kılsa onun için özel bir mânevî hal hâsıl olur (mânâ âleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık ibadet sevabı yazılır. (Muhammed ibni Hatirüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:53)

Kuşluk namazının vakti: Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Not: Alak Suresini bilmeyenler ihlas suresini okuyarak kılabilirler.

Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Erzurumspor 27 26
17. Kayserispor 25 25
18. Başakşehir 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20