2021 Yılı Diyanet Kur'an Kursları Tarihleri Yayınlandı

Kamuajans.com – Ayrıca, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” inden faydalanılarak alınacak önlemler sıralanmıştır. Kur'an kurslarında yürütülen hizmetlerde bölgesel olarak değişen şartlar ve il sağlık kurullarının yönlendirmeleri dikkate alınacaktır. Ayrıca pandemi sürecine bağlı olarak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslarında değişiklikler yapılabilecektir. 

Dini Günler ve Bilgiler 15.05.2021, 13:41 15.05.2021, 13:42
2021 Yılı Diyanet Kur'an Kursları Tarihleri Yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını gölgesinde devam eden Kur'an Kurslarında ikinci döneme ilişkin uygulama esaslarını yayınladı.

Buna göre 2. Dönem Kur'an Kursları 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

81 İl müftülüğüne gönderilen yazıda yüz yüze başlayan eğitimlerin salgının seyri dikkate alınarak daha sonra uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği hatırlatıldı.

Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

A. COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER 

1. Kur'an Kursu öğreticilerine Covid-19 belirtileri konusunda il sağlık müdürlükleri ile 

iletişime geçilerek ve gerekli ortam 

oluşturularak müftülüklerce 2 saatlik seminerler/uzaktan 

eğitimler planlanacaktır. 

2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan öğrenci, öğretici ve diğer çalışanlar tıbbi maske takmaları sağlanarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir. 

3. 18 yaş üstü olan öğrencilerin kendileri tarafından, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından EK-1'de yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 2 nüsha olarak imzalatılarak bir nüshası bilgilendirmek amacıyla öğrencide kalırken diğer nüsha kursta muhafaza 

edilecektir. 

4. Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacaktır. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecektir. Sınıflar içinde toplu olarak yüksek sesle yüzünden okuma ve talim çalışmaları yapılmayacaktır. 

5. Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır. 

6. Covid-19 salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan 32'nci maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları şu şekilde uygulanacaktır. Kurslarda eğitim-öğretime aynı mekânda devam edilecekse kurs ve sinif ortamı temizlenerek ve havalandırılarak eğitim-öğretim yapılabilecektir. 

Dersler 4-6 yaş grubu sınıfları hariç blok yapılmayacaktır. Teneffüslerde sınıflar mutlaka havalandırılacaktır. 

7. 

Öğrencilerin ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları sağlanacaktır. 

8. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları hariç kurs koridorları, sınıfları ve kursun diğer mekânlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesine izin verilmeyecektir. 

2. 

Kurs binası, sınıf ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır. 

10. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacaktır. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye 

gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacaktır. 

11. 

Kurslara ziyaretçi alınmayacaktır. 

12. Kurye, kargo görevlisi ve benzeri kişiler kurslara alınmayacaktır. Teslimatların dışarıda yapılması sağlanacaktır. 

B. 

YAYGIN DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR'AN KURSLARI 

DÖNEMLER 

KAYIT TARİHLERİ 

DÖNEM TARİHLERİ 

1. DÖNEM 

07 Eylül 2020 – 05 Ekim 2020 

28 Eylül 2020 – 24 Ocak 2021 

TATİL 

25 Ocak 2021-07 Şubat 2021 

ARA TATİLLER 

16-22 Kasım 2020 - 12-18 Nisan 2021 

RAMAZAN 

10-16 Mayıs 2021 BAYRAMI TATİLİ | 2. DÖNEM | 01 Şubat 2021 – 15 Şubat 2021 | 08 Şubat 2021–13 Haziran 2021 | 

1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; I. dönem 16, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim yapılacaktır. 

2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. 

3. Kurslarda uygulanan programlar 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 

4. Her öğretici sadece Temel Öğretim 18 ve Temel Öğretim 12 programlarını açabilecektir. Kayıt süresi içinde ders açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim programını açabilecek ancak ek ders hak edişi varsa açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir. 

5. Kur’an kurslarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kaydı yapılmayacaktır. 

6. Kayıt tarihlerinde öğreticiler Kur'an kurslarında nöbetleşe olarak hazır bulunacaktır. 

7. Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir. 

8. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımızın başvuruları elektronik sistem üzerinden alınacaktır. Ayrıca vatandaşlarımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden kurs seçimi yaparak başvurularını kendileri yapabileceklerdir. 

9. Elektronik sistem üzerinden başvurularını yapmayıp bizzat kayıt için kursa başvuran vatandaşlarımızın 

kayıtları 

öğreticiler 

tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/YeniOgrenci.aspx sayfası 

üzerinden gerçekleştirilecektir. 

10. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik Temel Öğretim programı açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını hafta da en az dört (4) gün olacak şekilde planlayacaktır. 

11. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer 

almaktadır. 

12. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici EK-3'teki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir. 

13. Sinif açamayan kadrolu/sözleşmeli öğreticiler 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında ek ders ücreti olmaksızın devam eden programa katkı sağlamak amacıyla ikinci öğretici olarak; hafiz olup ihtiyaç odaklıda görev yaparken sınıf açamayan öğreticiler ise Hafızlık eğitimine devam eden Kur'an kurslarında müftülüklerce görevlendirileceklerdir. Her iki ihtiyacın söz konusu olmadığı durumlarda ise öğretici din hizmetlerinin etkin bir alanında vazifelendirilecektir. 

14. Her öğretici haftada en az maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders saatlerini dikkate alarak Temel Öğretim 18/12 açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde öğretici çoklu eğitim kapsamında farklı öğrenci gruplarına yönelik ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir. 

15. Öğreticiler ek ders ücreti almaksızın 6 öğrenci ile sınıf açabilecektir. En fazla öğrenci sayısı ise 18 olacaktır. 

16. Bir sınıfta aynı anda en az 5 en fazla 9 öğrenci bulunabilecektir. 17. Öğrenci sayısının 10-18 arası olduğu sınıflarda eğitimler iki grup halinde yürütülecektir. 

18. Öğreticiler öğrencilerle randevulu veya dönüşümlü sisteme göre dersleri gerçekleştirecektir. 

a) Randevulu sisteme göre; gün içerisinde farklı iki gruba dersler yapılacaktır. Haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler uygulanırken söz konusu ders saatinin yarısı bir gruba verilebilecektir. İki gruba verilen ders saatlerinin toplamı ile eğitim programlarında gerçekleşmesi gereken ders saatleri tamamlanmış olacaktır. 

b) Temel Öğretim Programları 18/12 iki grup halinde gerçekleştirileceğinden bir öğrenci için programın tamamlanacağı süre yarıya düşmektedir. Bu nedenle program seyreltilmiş ve özet bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. 

c) Her grubun dersini tamamlaması ve yeni dersin başlaması arasında 30 dakika ara verilecek ve sinif havalandırılacaktır. 

d) Dönüşümlü sisteme göre; birinci gruba pazartesi ve salı ikinci gruba ise perşembe ve cuma günleri dersler planlanacaktır. Çarşamba günü ise eğitim yapılmayacak kurs temizlenerek havalandırılacaktır. 

19. D grubu Kur'an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur'an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 7’nci maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen, fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır. 

20. C grubu Kur'an kurslarında ve yakınında Kur'an kursu bulunan yerlerde D grubu kurslar açılmayacaktır. 

21. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır. 

22. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere 

23. Kur'an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan EK-4'teki kitap okuma listesinden faydalanılabilecektir. 

24. Kur'an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir. 

25. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır. 

26. Müftülükler tarafından eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğreticilere yönelik yapılan toplantı, konferans vb. programlar, yaşanılan salgın süreci ve kurs programlarının yoğunlukları (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. 

27. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden İl Eğitim Kurulu raporu Haziran ayı sonuna kadar Başkanlığımız [email protected] adresine gönderilecektir.

Yorumlar (3)
Aslı 4 yıl önce
Kuran kursu na gidecek olan bir bak istersen bilekliği satan adam mı adama göre iş mi bizle gelcen
Gurbet 4 yıl önce
Kazanamadılar m
Merve. 4 yıl önce
Havuz
19
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30