2020-2021 Yılı Kur'an Kursları Tarihleri Yayınlandı - Kur'an Kurslarında 2.Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Kamuajans.com – Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını gölgesinde devam eden Kur'an Kurslarında ikinci döneme ilişkin uygulama esaslarını yayınladı.

Dini Günler ve Bilgiler 20.02.2021, 10:29 20.02.2021, 10:30
2020-2021 Yılı Kur'an Kursları Tarihleri Yayınlandı - Kur'an Kurslarında 2.Dönem Ne Zaman Başlıyor?


Buna göre 2. Dönem Kur'an Kursları 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

81 İl müftülüğüne gönderilen yazıda yüz yüze başlayan eğitimlerin salgının seyri dikkate alınarak daha sonra uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği hatırlatıldı.

Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” inden faydalanılarak alınacak önlemler sıralanmıştır. Kur'an kurslarında yürütülen hizmetlerde bölgesel olarak değişen şartlar ve il sağlık kurullarının yönlendirmeleri dikkate alınacaktır. Ayrıca pandemi sürecine bağlı olarak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslarında değişiklikler yapılabilecektir. 

A. COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER 

1. Kur'an Kursu öğreticilerine Covid-19 belirtileri konusunda il sağlık müdürlükleri ile 

iletişime geçilerek ve gerekli ortam 

oluşturularak müftülüklerce 2 saatlik seminerler/uzaktan 

eğitimler planlanacaktır. 

2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan öğrenci, öğretici ve diğer çalışanlar tıbbi maske takmaları sağlanarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir. 

3. 18 yaş üstü olan öğrencilerin kendileri tarafından, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından EK-1'de yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 2 nüsha olarak imzalatılarak bir nüshası bilgilendirmek amacıyla öğrencide kalırken diğer nüsha kursta muhafaza 

edilecektir. 

4. Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacaktır. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecektir. Sınıflar içinde toplu olarak yüksek sesle yüzünden okuma ve talim çalışmaları yapılmayacaktır. 

5. Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır. 

6. Covid-19 salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan 32'nci maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları şu şekilde uygulanacaktır. Kurslarda eğitim-öğretime aynı mekânda devam edilecekse kurs ve sinif ortamı temizlenerek ve havalandırılarak eğitim-öğretim yapılabilecektir. 

Dersler 4-6 yaş grubu sınıfları hariç blok yapılmayacaktır. Teneffüslerde sınıflar mutlaka havalandırılacaktır. 

7. 

Öğrencilerin ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları sağlanacaktır. 

8. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları hariç kurs koridorları, sınıfları ve kursun diğer mekânlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesine izin verilmeyecektir. 

2. 

Kurs binası, sınıf ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır. 

10. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacaktır. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye 

gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacaktır. 

11. 

Kurslara ziyaretçi alınmayacaktır. 

12. Kurye, kargo görevlisi ve benzeri kişiler kurslara alınmayacaktır. Teslimatların dışarıda yapılması sağlanacaktır. 

B. 

YAYGIN DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR'AN KURSLARI 

DÖNEMLER 

KAYIT TARİHLERİ 

DÖNEM TARİHLERİ 

1. DÖNEM 

07 Eylül 2020 – 05 Ekim 2020 

28 Eylül 2020 – 24 Ocak 2021 

TATİL 

25 Ocak 2021-07 Şubat 2021 

ARA TATİLLER 

16-22 Kasım 2020 - 12-18 Nisan 2021 

RAMAZAN 

10-16 Mayıs 2021 BAYRAMI TATİLİ | 2. DÖNEM | 01 Şubat 2021 – 15 Şubat 2021 | 08 Şubat 2021–13 Haziran 2021 | 

1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; I. dönem 16, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim yapılacaktır. 

2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. 

3. Kurslarda uygulanan programlar 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 

4. Her öğretici sadece Temel Öğretim 18 ve Temel Öğretim 12 programlarını açabilecektir. Kayıt süresi içinde ders açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim programını açabilecek ancak ek ders hak edişi varsa açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir. 

5. Kur’an kurslarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kaydı yapılmayacaktır. 

6. Kayıt tarihlerinde öğreticiler Kur'an kurslarında nöbetleşe olarak hazır bulunacaktır. 

7. Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir. 

8. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımızın başvuruları elektronik sistem üzerinden alınacaktır. Ayrıca vatandaşlarımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden kurs seçimi yaparak başvurularını kendileri yapabileceklerdir. 

9. Elektronik sistem üzerinden başvurularını yapmayıp bizzat kayıt için kursa başvuran vatandaşlarımızın 

kayıtları 

öğreticiler 

tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/YeniOgrenci.aspx sayfası 

üzerinden gerçekleştirilecektir. 

10. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik Temel Öğretim programı açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını hafta da en az dört (4) gün olacak şekilde planlayacaktır. 

11. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer 

almaktadır. 

12. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici EK-3'teki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir. 

13. Sinif açamayan kadrolu/sözleşmeli öğreticiler 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında ek ders ücreti olmaksızın devam eden programa katkı sağlamak amacıyla ikinci öğretici olarak; hafiz olup ihtiyaç odaklıda görev yaparken sınıf açamayan öğreticiler ise Hafızlık eğitimine devam eden Kur'an kurslarında müftülüklerce görevlendirileceklerdir. Her iki ihtiyacın söz konusu olmadığı durumlarda ise öğretici din hizmetlerinin etkin bir alanında vazifelendirilecektir. 

14. Her öğretici haftada en az maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders saatlerini dikkate alarak Temel Öğretim 18/12 açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde öğretici çoklu eğitim kapsamında farklı öğrenci gruplarına yönelik ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir. 

15. Öğreticiler ek ders ücreti almaksızın 6 öğrenci ile sınıf açabilecektir. En fazla öğrenci sayısı ise 18 olacaktır. 

16. Bir sınıfta aynı anda en az 5 en fazla 9 öğrenci bulunabilecektir. 17. Öğrenci sayısının 10-18 arası olduğu sınıflarda eğitimler iki grup halinde yürütülecektir. 

18. Öğreticiler öğrencilerle randevulu veya dönüşümlü sisteme göre dersleri gerçekleştirecektir. 

a) Randevulu sisteme göre; gün içerisinde farklı iki gruba dersler yapılacaktır. Haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler uygulanırken söz konusu ders saatinin yarısı bir gruba verilebilecektir. İki gruba verilen ders saatlerinin toplamı ile eğitim programlarında gerçekleşmesi gereken ders saatleri tamamlanmış olacaktır. 

b) Temel Öğretim Programları 18/12 iki grup halinde gerçekleştirileceğinden bir öğrenci için programın tamamlanacağı süre yarıya düşmektedir. Bu nedenle program seyreltilmiş ve özet bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. 

c) Her grubun dersini tamamlaması ve yeni dersin başlaması arasında 30 dakika ara verilecek ve sinif havalandırılacaktır. 

d) Dönüşümlü sisteme göre; birinci gruba pazartesi ve salı ikinci gruba ise perşembe ve cuma günleri dersler planlanacaktır. Çarşamba günü ise eğitim yapılmayacak kurs temizlenerek havalandırılacaktır. 

19. D grubu Kur'an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur'an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 7’nci maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen, fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır. 

20. C grubu Kur'an kurslarında ve yakınında Kur'an kursu bulunan yerlerde D grubu kurslar açılmayacaktır. 

21. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır. 

22. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere 

23. Kur'an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan EK-4'teki kitap okuma listesinden faydalanılabilecektir. 

24. Kur'an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir. 

25. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır. 

26. Müftülükler tarafından eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğreticilere yönelik yapılan toplantı, konferans vb. programlar, yaşanılan salgın süreci ve kurs programlarının yoğunlukları (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. 

27. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden İl Eğitim Kurulu raporu Haziran ayı sonuna kadar Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

Yorumlar (3)
Aslı 4 yıl önce
Kuran kursu na gidecek olan bir bak istersen bilekliği satan adam mı adama göre iş mi bizle gelcen
Gurbet 4 yıl önce
Kazanamadılar m
Merve. 4 yıl önce
Havuz
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20