Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 45123216-10.07.01-E.15695263 sayılı 27 Ekim 2020 tarihli Yüz Yüze Eğitim konulu resmi yazı ayrıntıları belli oldu.

Genel Müdür Bakan a. Nazif Yılmaz imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere ülkemizde etkisini sürdüren pandemi nedeniyle okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmektedir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.14431459 sayılı yazısında, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde dikkat edilecek hususlar açıklanmıştır. Söz konusu yazının derslerin atanmasıyla ilgili bölümünde; "yüz yüze eğitimde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitim, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek ve haftalık ders programı yeni norm ihtiyacı oluşturmayacak şekilde planlanacağı" belirtilmektedir.

Ancak bazı okul yönetimlerince yüz yüze derslerin belirlenmesinde İHL meslek 
derslerine yer verilmediğine ve İlgi'de belirtilen yazının gereğinin yapılmadığına dair tespitler yapılmıştır. Öte yandan uzaktan eğitimdeki dijital platformlarda, özellikle 12. sınıflarda meslek derslerindeki öğrencilerin yoklama işlemlerinde, derslerin öğretim programlarındaki kazanımların verilmesine dair planlamalarda ve ders anlatımlarında okul yönetimlerince gerekli koordinasyon, denetim ve takibin de iyi yapılması gerekmektedir.

Söz konusu derslere 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 32 inci maddesi 
gereğince gerekli hassasiyetin gösterilmesi, derslerin belirlenmesinde ilgi yazıdaki açıklamalara titizlikle riayet edilmesi, yukarıda belirtilen hususlarda okullarda gerekli tahkikatın yapılarak derslerin yüz yüze verilmesinde ve uzaktan eğitim imkânlarıyla işlenmesinde ihmali olan okul yönetimlerinin uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca konuyla ilgili düzenlenecek raporun bir nüshasının 23.11.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususlarında gereğini rica ederim.'' denilmiştir.