Kamuajans.com – Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un maalesef doğrudan İslam dinini hedef alan yakışıksız sözleri, tüm dünyadaki Müslümanları, inançlara saygı konusunda duyarlı tüm kesimler gibi, şahsım ve camiamı da incitmiştir. Böylesine nefret ve ayrışmayı körükleyici, aşırılığı teşvik edici, evrensel barış ve bir arada yaşama imkânını baltalayıcı ifade ve yaklaşımlar hiçbir ülke liderine yakışmaz. Ancak özellikle bu ifade ve tavrın, vatandaşları arasında ciddi oranda Müslüman barından Fransa gibi büyük bir ülkenin liderine ait olması ayrıca derin hayal kırıklığı oluşturacak, asla kabul edilemez bir durumdur.

Müslümanların, Hz. Muhammed (S.A.V) ile ilgili tepki çeken karikatürler konusundaki hassasiyet ve tepkilerinin düzeyi, bu tür yayınların nasıl provakatif etkilere yol açabileceği geçtiğimiz yıllarda görülmüştü. Hal böyle iken Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'un önderlik ettiği bir grup tarafından aynı içeriğin gündeme getirilmesinin kasıtlı tahrik ve provakasyon amaçlı olduğu yaklaşımlarını boşa çıkaracak bir açıklama, özür ve somut tavır değişikliği beklentimiz bakidir.

İnsanlık alemi pandemi ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere bir çok zorlukla karşı karşıyadır. Liderlerden beklentimiz büyük insanlık ailesinin acılarına hep birlikte derman olmaya çalışmalarıdır. Din, dil, etnisite, coğrafya gibi farklılıklar üzerinden yeni ayrışma, kutuplaşma ve düşmanlık alanları oluşturmayla sonuçlanacağı aşikar söz ve eylemler, dillerden düşmeyen farklılıklarımızla barış içinde bir arada yaşama iddia ve idealini açıkça ihlal eden bir çelişkidir.

Çağdaş dünyanın en ayırıcı özelliği ve en mühim kazanımı olan ifade özgürlüğünün bu şekilde, hoyratça istismar edilmesi, fertlerin başta "İfade Özgürlüğü", "Düşünme, Vicdan ve Din Özgürlüğü" , "Ayırımcılık Yasağı" olmak üzere bir çok hakkını ihlal etmektedir. Zaten uzun süredir siyasi emeller uğruna İslam dini ve Müslümanları hedefe koyan İslamafobianın inşa edildiğini üzülerek görmekteyiz. İslamafobia’ya ek olarak, dinlerin kendi arasında ve dinlere karşı yeni çok taraflı fobialar üreterek, siyasi amaçlarla Müslüman, Hristiyan ve diğer inanç grupları ile inanç dışı kesimlerden karşıt marjinaller oluşturulmak mı isteniyor sorusu akla getiriyor. Başta Fransız halkı olmak üzere tüm insanlığın, dar görüşlü siyasetçi ve etki gruplarının eliyle barış ve huzurun bozulmasına, tarihi kazanımların heba edilmesine, izin vermeyeceği umudunu taşımaktayız.

Kıbrıs Müslümanlarının resmi temsilcisi olarak “bir masumun öldürülmesi insanlığın öldürülmesi” ilkesi açıkken, inanç, etnisite, coğrafya bakımından mensubiyeti ne olursa olsun, kışkırtıcı söylemleri gerekçe göstererek kendisinde masum insanları katletme hakkı gören, nefret ve şiddeti karşılıklı meşrulaştıran tüm kişi ve grupları da reddediyoruz. Bu çerçevede Fransa’daki kilise çevresindeki saldırıyı da kınıyoruz.

Sayın Emmanuel Macron ve diğer bazı siyasilerin İslamofobik tutumlarının marjinalliği nasıl beslediği açıkken, ısrar ettikleri bu yaklaşım ve söylemlerinden derin endişe duyuyor, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Düşmanlık oluşturacak her türlü söz ve yaklaşımı kimden gelirse gelsin reddediyor ve kınıyoruz.

Prof. Dr. Talip Atalay
KKTC Din İşleri Başkanı