Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Nisan 2019 Kurum İdari Kurul Toplantısı mutabakat metninin imzalanması ile sona erdi.

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak tekliflerinin görüşüldüğü Nisan 2019 Kurum İdari Kurul Toplantısı din görevlilerine yeni kazanımlar getiriyor.

Kur’an Kursu Öğreticilerinin kar tatili gibi sebeplerden dolayı ek ders ücretlerinin kesilmemesinden, GİH sınıfında çalışanların hac görevlendirmelerindeki sıkıntıların giderilmesi gibi güzel kazanımların elde edildiği Nisan 2019 Kurum İdari Kurul Toplantısı kararları şöyle:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU KARARLARI NİSAN 2019

1-Müftülüklerce gerçekleştirilen aylık toplantılara katılan veya kar vb. sebeplerle tatil ilan edilerek idari izinli sayıldıkları günlerde Kur’an kursu öğreticilerinden ek ders ücretinin kesilmemesi hususunda çalışma yapılması. 

2-İlçelerdeki münhal kadrolara yapılacak atama ve nakillerde ilgili ilçe müftüsünün de görüşünün alınması konusunda çalışma yapılması. 

3- Lojman ve görevlisi olmayan camilere (köy camileri) lojman temin edilmesinin teşvik edilmesi hususunda çalışma yapılması. 

4-Yaz Kur’an kursları eğitim takviminin, Kur’an kursu öğreticilerinin (özellikle yaz dönemi) yıllık izinlerini rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde düzenlenmesi hususunda çalışma yapılması. 

5-4-6 Yaş Kur’an kurslarında kullanılacak araç gereç ve materyallerin, eğitim dönemi başlamadan kurslara ulaştırılması hususunda çalışma yapılması. 

6-4-6 Yaş Kur’an kurslarında öğrencilerin temizlik ve bakım işlerini yürütmek amacıyla ihtiyaç duyulan yardımcı personel temini hususunda çalışma yapılması. 

7-Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan büro personelinin yenilik ve teknolojik gelişmelere uyumlarının sağlanmasına yönelik seminerler yapılması. 

8-GİH sınıfında görev yapan personelin hac görevlendirmesinde uygulanan görevlendirme sayısı üst sınırlamasının yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılması. 

9-Kurum İdari Kurulu kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha önceki kararların uygulanabilirliğinin sağlanması.