Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31343

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet işleri Başkanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

"1) En az ortaöğretim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,

2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek,"

Diyanet'ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama Diyanet'ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.