Kamuajans.com – YÖK, 2020 DGS ve 2020 Teknik Öğretmenler için mühendislik tamamlama kayıt işlemleri hakkında duyuru yayımladı.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı
YÖK, 2020 DGS ve 2020 Teknik Öğretmenler için mühendislik tamamlama kayıt işlemleri hakkında duyuru yayımladı

YÖK tarafından yapılan duyuru;

2020 DGS ve 2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.10.2020 tarihli toplantısında; 2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 DGS ve 2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri sonucunda;

-Programın özel koşulları arasında, programa kayıt olabilmek için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmelerine,

-Yukarıda yer alan (b) maddesi uyarınca kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşların (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatı gereğince) "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi", "Gemi Adamı Olur" belgesi, vb. belgeler istenen programlara (içinde bulunan süreçte söz konusu belgelerin temininde öğrencilerin yaşayabileceği muhtemel sorunlar dikkate alınarak) öğrencilerin istenen belgeleri kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine,

-Kovid-19 hastası veya temaslısı olup karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına, bu öğrencilerin durumlarını belgeleyen raporlarını rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılmasına karar verilmiştir.