‘'Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir. ‘' denilmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin ‘'Yemek Servis Giderleri'' başlıklı 4.Maddesinde;

‘' Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır. ‘' denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin ‘'Yemek Şartları'' başlıklı 5.maddesinde;

‘' Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz. ‘' denilmektedir.

Yukarıdaki hükümlere göre:

Haftalık 40 saate kadar mesai yapan, doğrudan personel sayısı 50'yi geçen kurumlarda ya da ilçelerde ve il merkezlerindeki müdürlükler ve bağlı kurumlarda bu şekilde görev yapan personel sayısı 50'yi geçiyorsa memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa yemek bedelinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödenekten ödeme yapılır.

Örnek vermek gerekirse; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ayrılacak ödenek ile öğretmenevlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde  görev yapan personele, RAM çalışanlarına, öğretmenlere, ikili eğitim-öğretim yapan kurumlarda yeni 4+4+4 sistemi ile 07:00-19:00 arası haftalık fiilen 60 saat çalışan idarecilere yemek ücretlerinin yarısı ödenekten yapılmak sureti ile %50 indirimle yemek verilmesi gerekmektedir.

Hukuk devletinde kanunlar, yönetmelikler herkes için uyulması zorunlu hükümlerdir. Yönetmelikler uygulanması için yayınlandığına göre; bu konuda da yönetmelik gereği yerine getirilmelidir. Memurlara %50 indirimli yemek imkânı sağlanmalıdır.

 

Celal DEMİRCİ / memurlar.biz

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

https://twitter.com/celaldemirci