KamuAjans.Com-Demokrat Eğitimciler Sendikası İstanbul İl Başkanı Selçuk TÜTAK, kamuoyunda çok büyük tepkilere yol açan ve güvensizlik bakış açısının hakim olduğu mülakatlara yönelik ar-ge çalışması yaptı.

Bilindiği üzere atamalarda KPSS puanı ile birlikte mülakat uygulaması da yapılıyor. Yapılan bu mülakatların daha önce de Ekim ayında olduğu gibi birçok öğretmen adayını mağdur ettiğini ve komisyondaki arkadaşlarımızın da zan altında kaldığını duyduk, müşahede ettik.

Bu konuda sadece öğretmenlerin değil; eğitimci yazarların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer sendika yetkililerinin de süreçten huzursuz ve rahatsız olduğunu yayınlarından-açıklamalarından anlıyoruz.

Daha önceki mülakatlarda yaşanılan mağduriyetlerden, isnatlardan ve itirazlardan bakanlık yetkililerinin de rahatsız olduğunu biliyoruz.
Bu kadar geniş bir yelpazede muhatapların neredeyse yüzde yüzünün huzursuz olduğu bir süreç için diretilmemelidir. Ya huzursuzluğa neden olan sebepler tespit edilerek itiraza mahal bırakılmamalı ya da mülakat kaldırılmalıdır. Onun yerine terör soruşturması kriter olmalıdır.

Madem herkes bu duruma itiraz ediyor ve rahatsızlığını dile getiriyor, neden önlem alınmıyor? Neden bu kadar itiraz görmemezlikten geliniyor? Neden tatmin edici açıklamalar yapılmıyor?

Bakanlık yetkililerinden birilerinin çıkıp bütün adayları tatmin ve ikna edici açıklama yapmaları mecburiyeti doğmuştur. Zira sayın bakan ve ekibinin gayet hassas, adaletli, şeffaf ve hakkaniyet taraftarı olduğunu biliyoruz. Şüphemiz de yoktur.

             Şimdi süreçte yaşanan bazı sıkıntıları ve usul hatalarını değerlendirelim.

 • Mülakat komisyonlarında görev alanların belirli bir eğitimden geçmemesi
 • Net, objektif kriterlerin ve değerlendirme yapılmasının mümkün olmaması
 • Bir hafta öncesine kadar belirsizliklerin ve planlamanın tam anlamıyla yapılmaması
 • Bazı soruların eğitim ve öğretimle alakasının olmaması
 • Birçok okul müdürü ve şube müdürünün mülakat anına kadar neyi nasıl yapacağını bilmemesi ve bu konuda eğitimden geçmemesi
 • Referans bulma arayışlarına giren adayların olduğu iddiası ve bunun dillendirilmesi
 • 5-10 dakikalık bir ölçümün nesnel, tutarlı, şeffaf, adaletli ve geçerli olamayacağı gerçeği
 • Pedagojik olarak, vicdani, insani, ve ahlaki olarak mülakatın geçerli ve üstün bir atama şekli olamayacağı.
 • Mülakat yerine aşağıdaki şartlara göre atama yapılabilir.
 • KPSS’den yeterli puanı alanlar ve belirli bir barajı aşanlar sıralansın.
 • Sıralamaya girenlere soru sorulmasın
 • Emniyet yetkililerince Milli Eğitim Bakanlığına bilgi verilsin. Terör ve benzeri suçlara karışanlar elensin
 • Elenenlerden sonra yeniden sıralama yapılsın
 • Atama yeni sıralamaya, yani KPSS puanı üstünlüğüne göre yapılsın.