Bakanlığımız Sifir Atık Projesi ve Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin (protokol. proje, eğitim, tanıtım ve bilgilendirme vb.) ilgi (a)'da kayıtlı yazı doğrultusunda, merkez teşkilatında Genel Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı koordinesinde, taşra teşkilatında ise İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İL İSGB) ile İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Büroları (İlçe İSGB) koordinesinde yürütüleceği belirtilmektedir.

Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında 25.12.2018 tarihinde imzalanan "Sıfır Atik Eğitim Projesi İş Birliği Protokolü" kapsamında yer alan faaliyetler 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu itibarla, proje kapsamında geliştirilen “Sıfır Atik Eğitim Portalı" içerikleri ile 5D modeliyle çocuklara sifir atık kavramının tanıtılması, çocukların gündelik yaşamlarında nasıl daha az tüketecekleri, atıkları nasıl azaltacakları ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Doğal varlıkların korunması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; "Düşün ve Gerekli Değitse Tiiketme": "Daha Az Tüket", "Değerlendir ve Yeniden Kullan". "Değiştir ve Farklı Amaçla kullan" "Dönüştür Doğa Kazansın" prensiplerinden oluşmaktadır.

Sifir Atik Eğitim Portalı'na www.sifiratiktema.org adresinden erişilmektedir. Sifir atik eğitim portalının kullanımı hakkında detaylı açıklamalara İlgi (b)'de kayıtlı yazıda yer verilmekte olup, öğretmenlerimiz bu portal üzerinden sifir atık eğitimi ile ilgili tüm kademeler için etkinlik önerileri, sunumlar, posterler, çalışma kâğıtları, proje önerileri ve oyun tabanlı dijital etkinliklerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içeriklerine ve materyallere ulaşabilmektedirler.

Ayrıca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında "Sifir Atik Eğitim Portalı"nda bulunan eğitim içerik ve materyallerini kullanarak etkinlik gerçekleştiren öğretmenlerimize bir değerlendirme anketi uygulanmaktadır. Etkinlikleri uygulayan ve anketi dolduran öğretmenlerimize TEMA Vakfı tarafından e-posta ile katılım sertifikası iletilmektedir.

İş Birliği Protokolü kapsamında faaliyetlerin düzenli olarak resmi ve özel okullar tarafindan gerçekleştirilmesi, iL ISGB/İlçe ISG Bürolarının süreci sürekli takip etmesi ve rehberlik yapması, TEMA Vakfı il temsilcileri ile iş birliğinin tesis edilmesi, "Sifir Atik Eğitim Portalı" hakkında bütün taraflara gerekli duyuruların yapılması, öğretmenlerin bilgilendirilmesi, okul içi eğitim etkinliklerinin okul idarelerince desteklenmesi ve teşvik edilmesi projenin etkin uygulanması bakımından önemli görülmektedir.
 
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaşanabilir bir çevre kültürü ile yetiştirilmesi ve doğal kaynaklarımızın korunması bakımından, yıl sonunda her İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul/kuruma etkinlik performans karnesi düzenlenmek sureti ile izleme değerlendirme yapılması planlanmaktadır.
Sifir Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanlığımızın takip ve himayelerinde bulunması, ulusal yeni uygulamalar içermesi durumları dikkate alınarak, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin aksamaya yer verilmeden gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İsmail ÇOLAK
Bakan a. Genel Müdür