KamuAjans.Com-Demokrat Eğitimciler Sendikası İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Selçuk Tütak, geçmişteki tecrübelerini kazanç hanesine ekleyerek ve daha bir güçlü şekilde yoluna devam eden mensuplarıyla, onlarca yıllık sendikalarla her platformda boy ölçüşmeye, eğitim sisteminin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya daha güçlü bir kadro ile devam edeceğiz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok kısa bir zamanda DES sendikal arenada nitelikli bir marka ve güçlü bir isim oldu.

DES mensupları üretken, başarılı ve vizyoner bir eğitimci olmalarıyla farklı bir sendikacı anlayışına sahiptirler. Eylem ve ücret sendikacılığının ötesinde ve sendikal muhalefetle siyasi muhalefeti birbiriyle karıştırmayan, sendikaların sık sık düştüğü eleştiri tuzağına düşmeyen, öneri, rapor, program ve ar-ge çalışmalarıyla çözüm ortaya koyan, Türkiye'nin bir büyük diriliş hamlesine her şeyiyle, ruh ve gönülleriyle destek veren kahramanlardır.

Değişen ve dönüşen dünyada yeni ve gelişmiş sendikacılığın, siyasi sendikacılık yerine hizmet sendikacılığının, ideolojiyi değil insanı merkeze alan katılımcı sendikacılığın adresi olmak için var gücüyle çalışan, ülkemizdeki bu büyük değişime de değişmeyen özüyle ayak uyduran ve sendika tarihinde eşi az görülmüş başarılara imza atan ve daha büyük işler başarma azim ve mecburiyetinde olan bir özel harekettir.

İnanmanın imkândan, azmin paradan daha güçlü olduğunu ortaya koyarak sendika tarihine bir destan, sendikacılığa yeni bir ruh ve karakter kazandırmaya çalışacağız.

Yıllarca hak, hukuk ve emek konusundaki kutsal ve erdemli söylemlerin altını oyanlara iyi bir örnek olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin en önemli sorununun eğitim olduğunu ve diğer tüm sorunların altında yatan nedenlerin de eğitimsizlikten kaynaklandığını, “Barış dolu bir dünya ailesi içerisinde onurlu ve müreffeh Büyük Türkiye” idealini eğitime önem veren, nitelikli ve ulaşılabilir eğitimin önündeki engelleri kaldıran bir politikayla mümkün olduğunu anlatmaya çalıştık ve bu politikaları desteklemeye devam edeceğiz.

DES’in hedefi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023’te, bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, barış ve refah dolu bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmuş bir Türkiye’dir.

Komşu ve çevre ülkelerle maksimum düzeyde ilişkilerini geliştirmiş bir Türkiye
G-20 başta olmak üzere, D-8 gibi üyesi olduğu uluslararası oluşumlarda en etkin Türkiye
Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş bir Türkiye
İstikrarlı ve daha müreffeh bir Türkiye
İnsan haklarının ve demokrasinin anavatanı olmuş bir Türkiye
Dışa açık bir ekonomisi olan bir Türkiye
Uluslararası yatırımı çeken bir Türkiye
100 milyon nüfuslu bir Türkiye
Kişi başına gelirin 30 bin dolar olduğu bir Türkiye
İhracatın 1 trilyon dolar olduğu bir Türkiye
Dış ticaret hacminin 2 trilyon dolar olduğu bir Türkiye
Tüm vatandaşların sağlık ve yaşam sigortasının olduğu bir Türkiye
Engellilerin, kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katıldığı bir Türkiye
Okul öncesi eğitim ve ortaöğretimde okullaşma oranında yüzde 100’leri yakalamış bir Türkiye
Derslik başına öğrenci sayısında 20 öğrenciyi yakalamış bir Türkiye
Edirne’den Kars’a, İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Adana’ya, Bursa’dan Antalya’ya yüksek hızlı tren hatları inşa edilmiş bir Türkiye
Dünyanın en büyük hava ve deniz limanlarının bulunduğu bir Türkiye
Kendi uçağını ve kendi otomobilini yapan bir Türkiye
Yerli teknolojisiyle uzaya uydu ve astronot gönderen bir Türkiye
Kendi tankını, savaş gemisini ve insansız hava uçağını yapabilen bir Türkiye
GAP, DAP, KOP gibi onlarca projeyi tamamlamış ve dünyanın tarım merkezi olmuş bir Türkiye
Katılımcı, özgürlükçü sivil bir anayasası olan ve her vatandaşını kucaklayan bir Türkiye
Hayallerini gerçeğe dönüştürmüş, güçlü bir potansiyele ve dinamizme sahip Büyük Türkiye…

İşte hedefimiz, misyonumuz ve vizyonumuz budur…

Demokrat Eğitimciler Sendikası sadece sendika değil, sendikadan çok daha kapsamlı ve büyük idealleri olan insanların buluşma adresidir.
Sendikamız artık sendika ve siyaset hayatında bam telini on ikiden vuran ve aspirinle yara bandıyla değil yüzde yüz sorunu çözecek reçetelerle ruh ve ilham veren, cesur, atak, gözü pek bir yaratıcı ocak olarak hizmet etmeye devam edecektir.

Sendikamız siyasî bir amaç, politik bir kaygı gütmemektedir. Üyelerin şahsi görüşleri sendikanın tarafsızlığına etkisi söz konusu bile olamaz. Her üyemizin kendi şahsi görüşlerine saygımız sonsuzdur.

Değil eğitim çalışanlarını, 75 milyonluk halkımızın tümünü mezhep, köken ve siyasi inançlarından dolayı dışlamamız, ötekileştirmemiz söz konusu değildir, olamazda.

DES, kurucuları ve mensuplarıyla farklı düşünsel altyapılardan ve farklı bölgelerden gelmiş insanların ortak dost çatısıdır.

Bu itibarla ilk işimiz büyük ve kararlı mücadelemizi anlatan programımızda ihtiyaç duyduğumuz bazı değişiklikleri yapmak, bazı eksiklerimizi tamamlayıp bizi hedefe taşıyacak Büyük Türkiye idealine başlamaktır.

Yarından tezi yok, işimize, kutlu yürüyüşümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sendikacılık, örgütlü eylemdir. Sendikacılık, emeğin, hak ve hukukun karşısında olanlara muhalif olmaktır.
Sendikacılık haksızlığa, sömürüye karşı çıkmaktır. Sendikacılık ezilenin, en altta kalanın elinden tutmaktır.
Sendikacılık her zaman haklının yanında olmaktır.
Sendikacılık emekten, haktan, eşitlikten ve adaletten yana olmaktır.
Bu nedenle ülkemizde sözde değil, özde sendikacılara hiç olmadığı kadar fazla ihtiyaç vardır.

Kurtuluşumuz, konuşan ve konuşmanın yetmediği yerde eyleme geçen aydın, kararlı, erdemli, nitelikli ve inançlı kadrolarla, yani sizlerle gerçekleşecektir.

Bizim gibi tarafsız olan, adalet ve liyakate inanan her çalışanı destek vermek üzere bekliyoruz.
Hiçbir parti, siyasa, ideolojik merkez, aklınıza ne gelirse hiç kimseyle hiçbir ilgimiz, bağımız yoktur.
Bizim bağımız eğitimcilerle ve milletimizledir.
Biz kimseyle hiyerarşik temelde ilişki kurmayız. Tüm ilişkilerimiz ve görüşmelerimiz eşit statüde ve demokratik temelde olur.
Demokrat Eğitimciler Sendikası bir ideoloji sendikası değil, bir program ve kitle sendikasıdır; bir merkezi demokrat harekettir.
Milletimizin kültür değerlerine, inançlarına saygılı ve bağlıdır.
Aydınlanma ve tam demokrasi ve bağımsızlık idrakine sıkı sıkıya bağlıdır.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Anadolu'da Yunus, Mevlâna, Hacı Bektaş ile başlayan ve bugün devletleşen büyük siyasetin fikir ve eylem ocağıdır.
Din, felsefi inanç, milli değerler, demokrasi, insan hakları gibi değerlerin; kürselleşmenin, takiyye ve sömürgeciliğin aracı yapılmasına karşıyız.
Demokrat Eğitimciler Sendikası en üst kimliğimiz olan insan merkezli bir sendikacılığı, siyaseti ve fikir anlayışını esas alır.
Biz sadece sendika değiliz; aynı zamanda gönül ve ahlak ocağıyız.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, sendikacılıkta tam katılımcı bir demokrasinin esas alınmasına katkıda bulunacaktır.
Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı emanet verdiğimiz eğitimcilerin başta mesleki ve ekonomik olmak üzere tüm özlük ve demokratik sorunlarını ne pahasına olursa olsun çözeceğiz.
Sözde sendikacılık yapmayacağız.
Onurlu ve haklı mücadelemize destek vermeye bekliyoruz.
Saygı ve sevgilerimle.DES İstanbul İl Başkanı
Selçuk TÜTAK