İmam Hatip okulları ile ilgili bir raporda çocukların Deizm'e kaydına dair ifade bu inanca karşı merak uyandırdı. Haberi görenler Deizm nedir, deistler neye inanır merak ediyorlar.

Gündeme bomba gibi düşen habere göre imam hatiplilerin raporuna göre gençlerin deizm'e doğru kaydığı iddası ortaya atılmıştı. Deizm yada diğer adıyla Yaradancılık inancının ne olduğu ise bir çok kesim tarafından bilinmiyor.

Deizm veya yaradancılık, doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir Tanrı inancıdır.

Özetle tek tanrıya inanan ama kutsal kitapları ve peygamberleri reddeden Deizm inancı bakıldığında kutsal dinlerle alakası sadece tek tanrı inancının olması olarak tanımlanabilir.

Minecraft Oyunu Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir? Minecraft Oyunu Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir?

Allah'ın varlığına ve gönderdiği kitaplara göre yaşamlarını sürdürenlerin inandığı; peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret ve kader gibi kavramların bu inanışta yeri yoktur.

Tek tanrı inancını benimseyen Deizm insanların yaşayış ve işleyişine tanrı'nın karışmadığı insanoğlu'nun kendi akıl ve zekasıyal yaşamı sürdürüp sonlandırdığı inancını barındırıyor. İlk olarak 17.yüzyılda ortaya çıktığı düşünülen Deizm inancına tapanlara deist denilmektedir. 

Bir çok ünlü ve düşünür bu dine taptıklarını gizlememektedir.

DEİZM NEDİR?

Deizm veya yaradancılık, doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir Tanrı inancıdır. Deist felsefeye göre Tanrı vardır ve nihai olarak evrenin yaratılmasından sorumludur, ancak yaratılan dünyaya doğrudan müdahale etmez. Eş değer olarak deizm, Tanrı'nın varoluşunu her şeyin sebebi olarak ortaya koyan ve onun kusursuzluğunu (ve genellikle doğal hukuk ile takdir-i ilahinin varlığını da) kabul eden, ancak Tanrı'nın evrende mucizeler aracılığıyla ilahi vahyi veya doğrudan müdahalesini reddeden görüş olarak da tanımlanabilir.

İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye deist denir. Deizm kavramı ilk olarak 17. yüzyılda özellikle İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Deist kavramı yazılı olarak belki de ilk kez Pierre Viret'in İnanç ve İncil Öğretisi Eğitimi (Instruction Chrétienne en la doctrine de la foi et de l'Évangile) adlı 1564 tarihli yapıtında kullanılmış olup; Pierre Bayle'nin Tarih ve Eleştiri Sözlüğü adlı yapıtının Pierre Viret maddesinde ilgili bölüm yeniden basılmıştır. Terim Latince Tanrı anlamındaki Deus sözcüğünden türetilmiş ve özgür düşüncelilerin Tanrı inancını belirtmede kullanılmıştır.