KamuAjans.Com-Değişme bütün nesne ve olayların her türlü hareketi ve etkileşmeyi bir durumdan bir başka duruma her türlü geçişi dile getiren en genel var oluş biçimidir.

Gözden kaçırmayın

Bu İle Milli Eğitim Müdürü Dayanmıyor Bu İle Milli Eğitim Müdürü Dayanmıyor
Elbette, toplumda görülen bazı değişmeler bireylerin amaç/amaçlarını gerçekleştirme bakımından önem taşıyor.Yine, her yurttaş gibi her öğretmenin bu değişmelere uyum sağlaması gerekiyor.

Ancak, önce şimdiye kadar öğretmenlerin değişmelere uyum gösterip göstermediklerinin sorgulanması gerekiyor.

Özellikle, yenilikler öğretme-öğrenme sürecine doğrudan etki ettiğinden öğretmenlerin bu yeniliklere uyum sağlaması gerekiyor.

Ancak; bu ilkeye tam olarak uyulmadığı görülüyor. Çünkü, okulların teknolojik imkansızlıklar içinde olduğu bilinen gerçektir. Örneğin bilgisayar ve diğer eğitim teknolojileri konusunda imkansızlıklar içinde okullar bulunuyor.

Yine, onlarca öğretim yöntemi varken kullanılan yöntem genelde ikiyi geçmemektedir. Bu durumda öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor.

Oysa bu öğretim yöntemlerine eğitim fakültelerinde ders olarak yer veriliyor. Ancak, sınıfların kalabalık olması vb. diğer etkenlerden dolayı farklı öğretim yöntemlerine yer verilmiyor.

Bütün bunlarla birlikte; yaz aylarında öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu eğitimin çok tartışılır yönü bulunduğu bilinen bir geçektir.
Okulun etkililiği büyük ölçüde öğretme-öğrenme sürecinin başarısına bağlıdır. Çaşitli yenilikler bu sürecin etkili olmasında fırsatlar doğurmaktadır. Bu nedenle, bu değişmelere uyum sağlamak gerekmektedir. 

Hasan GÜNEŞ