Kamuajans.com – Kararda ilgili kanunlarda ek ödeme yapılacaklar arasında tıpta uzmanlık eğitimi alan yabancı uyrukluların sayılmadığı, bu öğrencilerin, Türk öğrenciler ile aynı statüde değerlendirilmelerine hukuken olanak bulunmadığı belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye ödemesinden yararlanamayacağına karar verdi.

Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencileri, döner sermaye ek ödemesine ilişkin taleplerinin görev yaptıkları üniversitelerce reddedilmesi üzerine dava açtı.

Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım

İstanbul ve İzmir'deki idare mahkemeleri, döner sermaye ücretlerinin davacı öğrencilere ödenmesine hükmetti, bu kararlar bölge idare mahkemelerince hukuka uygun bulundu.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin döner sermaye ücretinin ödenmesine yönelik kararı ise istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, bu konuda yasal düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, istinaf mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurdu.

İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin kararlarını irdeleyen Kurul, yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerine döner sermaye ödemesi yapılamayacağına hükmetti.

- Karardan

Kurulun kararında 10 Eylül 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 69. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde yapılan değişiklikle yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerine de nöbet ücreti ödenmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Nöbet ücreti ile döner sermaye ödemesinin farklı olduğuna, bunların mevzuatta ayrı ayrı düzenlendiğine işaret edilen kararda, döner sermaye ödemesinin hangi oranlarda ve kimlere yapılacağının 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinde yer aldığı belirtildi.

İlgili kanunlarda ödeme yapılacaklar arasında tıpta uzmanlık eğitimi alan yabancı uyrukluların sayılmadığı belirtilen kararda, yasal düzenleme bulunmadığından yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimine devam ederken döner sermaye ödemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığı kaydedildi.

Bu öğrencilerin, Türk öğrencilerden farklı kontenjanlar kapsamında farklı bir tıpta uzmanlık eğitimi sınavına girerek uzmanlık eğitimine başladıkları ifade edilen kararda, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrenciler ile aynı statüde değerlendirilmelerine hukuken olanak bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı