"Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları" yayınlanmış ve kamu görevine merkezi sınav değil de sözlü sınav ile atanmanın yolu açılmıştı. Genel Sağlık-İş, "Sözlü Sınav Usul ve Esaslarının" objektif kriterlerden uzak, hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebi ile Danıstay’da dava açmıştı. Danıştay Onikinci Dairesi, Genel Sağlık-İş’in başvurusu üzerine Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın yürütmesini kısmen durdurmuştu.

Genel Sağlık-İş tarafından bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz edildi. Genel Sağlık-İş’in karara itirazını görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları ile ilgili olarak

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esaslarının 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14. maddeleri, 9. maddesinin 1., 2., 3. ve 5. fıkraları ve 7. maddesinin "...KPSS taban puanı ve türü..." ibaresi dışında kalan kısmı yönünden YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA,” karar verdi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, bu karar ile Sağlık Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esaslarına bağlı olarak herhangi bir personel alımı yapılamayacağını belirtti. Devletin işleyişinde, hizmetlerin yürütülmesinde liyakat ve hakkaniyetin temel alınmasını gerektiğini kaydeden Genel Başkan Zekiye Bacaksız, Genel Sağlık-İş’in yandaşlığa ve adam kayırmacılığa geçit vermeyeceğini ifade etti. Zekiye Bacaksız, hukuksuzluğa her zaman olduğu gibi hayır demeye devam edeceklerini belirtti.