Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.

Danıştay, Türkiyenin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti.

Türkiye 20 Martta İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı almıştı.

Bu kararın iptali istemi ile açılan dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi.

Karara yapılan itiraz Danıştayın en üst karar alma organı olan, İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna geldi.

Bir kez daha sözleşmeden çekilme işlemi, hukuka uygun bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB olsaydı çok tehlikeli olabilirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB olsaydı çok tehlikeli olabilirdi

İtirazı oy çokluğu ile reddeden Kurul, "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibariyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : NTV