22 Aralık 2019 Pazar günü saat 10.00’da Ankara'da yapılacak Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ait sınav giriş belgeleri 16 Aralık 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için; [Puan= (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülleri kullanılacaktır. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Sınav giriş yerleri için 
TIKLAYINIZ