Resmî Gazete

30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31614

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 84

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kamu Finansmanı Genel Müdürü" ibaresi "Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI