Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 41) 27 Haziran 2019 Tarihli ve 30814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emeklilerin promosyonlarına haciz Meclis gündeminde: CHP'li Bulut'tan Bakan Nebati'ye 4 soru Emeklilerin promosyonlarına haciz Meclis gündeminde: CHP'li Bulut'tan Bakan Nebati'ye 4 soru
Resmî Gazete 

27 Haziran 2019 PERŞEMBE

Sayı : 30814

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 41

MADDE 1- 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ek 1'inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

''Düzenleyici ve denetleyici kurumların sürekli işçi kadroları

EK MADDE 2- (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşların temizlik ile koruma ve güvenlik işlerini yürütmek için gerekli sürekli işçi kadrolarının ihdası, iptali ve kullanılmasına dair hususlar Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenir.''

MADDE 2- 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''6 ay içerisinde'' ibaresi ''21 Aralık 2019 tarihine kadar'' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

26 Haziran 2019 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI