Kamuajans.com - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Is Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 31 Mayıs 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Üst Düzey görevden atama kararları Resmi Gazete'de Üst Düzey görevden atama kararları Resmi Gazete'de
Resmî Gazete

31 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Sayı : 30082

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7021                                                                                              

Kabul Tarihi: 18/5/2017

MADDE 1 – (1) 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2017