Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10096465-869-E.18038513 sayılı 14 Aralık 2020 tarihli Ek Ders Ücreti konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Mehmet Nezir GÜL imzalı resmi yazıda ''Özel eğitim okulları, sınıfları ve kaynaştırma eğitimine devam eden özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin, öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okutacakları dersler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Genel Müdürlüğümüze intikal eden başvurular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Dünyada ve üllkemizde (Covid-19) salgınının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 23 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî ve özel tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı” hazırlandığı ve söz konusu sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihli ve 39201250-481.01-E.17108326 sayılı yazımızda yer almaktadır.

Yönetici ve öğretmenlerin, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek eğitim faaliyetlerinde ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları Personel Genel Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17110121 sayılı yazısı ile açıklanmıştır.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantini kiralarına yüzde 400 ile 600 arasında zam yaptı, esnaf isyan etti. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantini kiralarına yüzde 400 ile 600 arasında zam yaptı, esnaf isyan etti.

Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17110121 sayılı yazısı'nda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihli ve 39201250-481.01-E.17108326 sayılı yazımız doğrultusunda öğretmen ve okul idaresinin koordineli bir şekilde hazırladığı çerçeve uzaktan eğitim programını okul idaresinin uygun değerlendirmesi ve onayı ile görevli öğretmenlere ders ve ek ders ücretinin ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.