Genellikle makinelerin ömrü 10-15 yıl arasında değişmektedir. Kullanıma bağlı olan bu süre kısalabilir yada uzayabilir. Calgon tarafından başlatılan makine sorgulama sistemi sayesinde makinenizi kaç yıl daha kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Mağazadan beğenerek aldığınız makinenin kaç yıl ömrü kaldığını sorgulamak ister miydiniz? Colgon sayesinde makinenizin ne kadar eski ne kadar yeni olduğunu öğrenebileceksiniz.

En ünlü, kaliteli ve hesaplı bulaşık tableti olan Calgon'dan müthiş bir uygulama. Artık makinenizin ömrünü sorgulayabileceğiniz bir internet adresi var. Makinenizin gerçek yaşını öğrenmek için soruları yanıtlayın size özel indirim ve fırsatları kaçırmayın. Soruların tamamını cevaplayın Teknik Servis ve Calgon indirimini yakalayın. Tek yapmanız gereken https://makineminomru.net/ internet adresine giriş yapıp ''SORULAR GELSİN'' kısmına tıklayıp soruları yanıtlamak. Konuyu daha iyi anlamak için ''Aydınlatma Metni''ni yayınlıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Reckitt Benckiser EV ve Hijyen Ürünleri Anonim Şirketi (“RB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, RB olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere RB tarafından veya RB’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, RB tarafından sağlanan www.makineminomru.net isimli web sitesi üzerinden otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, çamaşır makinenizin durumunu anlayabilmek adına size yönelteceğimiz sorular aracılığıyla çamaşır makinenizin ömrünü ve kireç durumunu hesapladıktan sonra bu bilgileri ileride hazırlayacağımız reklamları sizin tercihlerinize daha uygun şekilde sunabilmemiz amaçlarıyla işlenecektir. İnternet sitemizdeki kirecin çamaşır makinelerine olan etkisine dair bilgilendirme ve tavsiyeleri değiştirip geliştirebilmemiz için de kişisel verileriniz işlenecektir. Ayrıca, teknik servis desteği almak istediğinizde ilgili formu doldurarak bizimle iletişime geçmeniz dahilinde de bu hizmeti size sunabilmek adına kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ek olarak, Calgon ürünlerimizin dijital ortamda yeniden pazarlama reklamlarını sizin teknik destek hizmeti sırasında ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz doğrultusunda geliştirip yenileyebilmemiz amaçlarıyla da kişisel verileriniz işlenecektir. Son olarak, birtakım verileriniz web sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile de toplanabilir ve işlenebilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Toplanacak kişisel verileriniz arasında adınız, soyadınız, yaşadığını şehir ve ilçe, adresiniz, telefon numaranız, e posta adresiniz ve makinenizin şikayetinin ne olduğu bilgisi yer alacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak RB’nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iştirakleri ve çözüm ortakları ile paylaşılabilecektir. Ayrıca iş ortaklarımız olan teknik servis şirketiyle de kişisel verileriniz paylaşılacaktır.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Minecraft Oyunu Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir? Minecraft Oyunu Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir?

Kişisel verileriniz RB tarafından sağlanan www.makineminomru.net isimli web sitesi üzerinden toplanarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

Açık Rıza – KVKK m. 5/1
Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati – KVKK m. 5/2 f

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

Veri Sorumlusu KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.