Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yürürlüğe konuldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanıp yürürlüğe giren tebliğe göre Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların (Karar Sayısı: 4309) 5779 sayılı kanun gereğince karar verildi.

YÖK Başkanı'ndan ERÜ çıkarması YÖK Başkanı'ndan ERÜ çıkarması