Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından E.10903426-841.01.01-18374752 sayılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri konulu 23 Aralık 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de eğitime erişebilecek Özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri yaz döneminde de eğitime erişebilecek

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç imzalı resmi yazıda ''Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan 21 Aralık 2020 tarihli ve 711058 sayılı yazısı ile 2020 yıl sonu işlemlerinin sorunsuz ve herhangi bir aksamaya mahal vermeden tamamlanabilmesi için Bakanlığımız harcama birimleri tarafından bütçelerin bütün ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgelerinin 25 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılması gerektiği, bu tarihten sonra verilen avanslar, açılan kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler, ek ders, fazla çalışma ücreti ve ikramiye ödemeleri gibi fiili çalışma karşılığı yapılan ücret ödemeleri dışında hiçbir ödeme emri belgesinin işleme konulmayacağı ve 25 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alınmış ödeme emri belgelerinin ise en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kontrol edilerek sistemde onaylama ve yevmiyeleştirme işlemlerinin tamamlanması gerektiğinin belirtildiği yazı bilgi edinilmesi amacıyla gönderilmiştir.

Bakanlığımız harcama birimlerine ait yılsonu bütçe ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 21 Aralık 2020 tarihli ve 711958 sayılı yazısı uyarınca aksatılmadan yürütülmesi ve belirtilen hususların yerine getirilmesi için azami gayretin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 64128782-702.01-E.711058 sayılı Yılsonu İşlemleri konulu 21 Aralık 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Yunus Elitaş imzalı resmi yazıda ''2020 yılsonu işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını teminen, bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin genel ve özel bütçeli kamu idarelerinin harcama birimleri tarafından en geç 25 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilen avanslar ile açılan kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler ve ek ders, fazla çalışma ücreti, ikramiye ödemeleri gibi fiili çalışma karşılığı yapılan ücret ödemeleri hariç) işleme koyulmayacaktır.

Buna göre; 

1- 25 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alınmış ödeme emri belgeleri en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kontrol edilerek sistemde onaylama ve yevmiyeleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinin ödenmesinde gecikme yaşanmaması için ilgili kesintilere ait ödeme işlemlerinin 25 Aralık 2020 Cuma gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.'' denilmiştir.