Biyomedikal teknoloji ve biyoteknoloji, esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disipliner arası bir teknoloji dalıdır. Bu alandaki teknolojik gelişmeler ve cihazların sayısındaki artış, biyomedikal alanında çalışacak nitelikli personel (tekniker/mühendis) ihtiyacını artırmaktadır.

Biyomedikal Mühendisi ise hasta bakımının kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla biyoloji ve tıp alanındaki problemleri analiz eder ve çözümler. Yapay iç organlar, vücut parçalarının yerini alacak yapay aletler ve tıbbi problemlerin teşhisi için makineler gibi tasarım sistemleri ve ürünler geliştirir.

Ülkemizde ilk mezunlarını 2003 yılında veren Biyomedikal Mühendisliği mezun sayısı 6 binin üzerine çıkmıştır.

Ülkemizde 2019 yılı itibariyle hastanelerde toplam 18.271 cihaz bulunmaktadır. Bununla birlikte; 30 üniversitede bulunan Biyomedikal Mühendisliği bölümü 2020-2021 dönemi için 1370 kontenjana sahiptir. Atama bekleyen Biyomedikal Teknikeri sayısı da yaklaşık 30 bindir.

Biyomedikal Mühendisleri ve Teknikeri için daha fazla kadro açılacak mıdır? 2022 yılı atama kontenjanı kaç olacaktır?

2- Biyomedikal tekniklerinin teknik hizmetler yerine sağlık hizmetleri sınıfına alınacak mıdır?

3- Her hastaneye en az 1 biyomedikal mühendisi ve teknikeri bulundurmak için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

4- Ülkemizde kamu sağlık hizmetlerinde hizmet alımı şeklinde taşeron firmaya bağlı çalışan kaç biyomedikal mühendisi ve teknikeri mevcuttur?

Soru önergesine https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-50292s.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.