Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayını tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

Adli Yargıdaki listede görev yeri Tekirdağ Hakimi, Ankara Hakimi, Yargıtay Tetkik Hakimi, Hakkari Hakimi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi, İStanbul Hakimi, Çorlu Hakimi, Hatay Hakimi, Gaziantep Ağır Veza Mahkemesi Başkanı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı vb. bulunmaktadır.

Savcı sınıfındaki görev yeri içerisinde Fethiye Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı, Ankara Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı, Karacabey Cumhuriyet Savcısı, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, Şırnak Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır.

İdari Yargı listesinde görev yerleri arasında Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi, Danıştay Tetkik Hakimi, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi, Bolu İdare Mahkemesi Üyesi, Danıştay Tetkik Hakimi, Konya İdare Mahkemesi Üyesi, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi vb. bulunmaktadır.

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Nisan 2020 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin listeleri 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Bu bölümde Adli Yargı Hakim Sınıfından 2'nci derecede terfi süresini bitirenlerin, 3'üncü derecede terfi süresini bitirenlerin, 4'üncü derecede terfi süresini bitirenlerin, 5'inci derecede terfi süresini bitirenlerin, 6'ncı derecede terfi süresini bitirenlerin, 7'nci derecede terfi süresini bitirenlerin, 8'inci derecede terfi süresini bitirenlerin listesi yer almaktadır.

Savcı Sınıfı listesinde 2'nci derecede terfi süresini bitirenlerin, 3'üncü derecede terfi süresini bitirenlerin, 4'üncü derecede terfi süresini bitirenlerin, 5'inci derecede terfi süresini bitirenlerin, 6'ncı derecede terfi süresini bitirenlerin, 7'nci derecede terfi süresini bitirenlerin, 8'inci derecede terfi süresini bitirenlerin listesi yer almaktadır.


İdari Yargıda da 2'nci derecede terfi süresini bitirenlerin, 3'üncü derecede terfi süresini bitirenlerin, 4'üncü derecede terfi süresini bitirenlerin, 5'inci derecede terfi süresini bitirenlerin, 6'ncı derecede terfi süresini bitirenlerin, 7'nci derecede terfi süresini bitirenlerin listesi yer almaktadır. 

LİSTE