Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar 22 Aralık 2020 Tarihli ve 31342 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece HSK, birinci sınıf incelemesine tabi tutulan hakim savcı listesini yayımlamış oldu.

31.08.2020 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 inci maddesi uyarınca, 31.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarının adlarını gösterir liste ekli listede gösterilmiştir. Surelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumların incelenmesini isteyebilecekler.

Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı

LİSTE