Bir eğitimci/araştırmacı-yazar olarak, sadece eğitim konusuyla ilgili değil, ülke sorunları ile ilgili her konuda, görüş ve önerilerimi dile getirmekteyim. 

Bunun sonucunda, gurur verici olanı, önerilerimin değerli bulunması, dikkate alınması ve ardından milletimizin faydasına uygulamaya konulmasıdır. 

Geçen hafta, milyonlarca çiftçimizin,  günlerce kapı kapı dolaşıp bizzat verdiği ÇKS başvurularının, inter-net ortamından verilmesi teklifim, Tarım Bakanlığı tarafından uygulanmaya konmuş, çiftçilerimiz bu yıl ÇKS başvurularını E-Devlet üzerinden vermeye başlamıştır. Bu uygulama da milyonlarca çiftçimizi çok memnun etmiştir. 

Ayrıca Tarım Bakanlığı, hububat üreticisi çiftçilerimizin mart ayında alacakları mazot-gübre desteğinin erkene alınıp aralığa çekilmesi çok doğru bir uygulama,  ama hububat ekiminin bitmesi dolayısıyla, gübre ve mazot desteğinin ayni yerine, nakdi verilmesi daha uygun olacaktır. 

 

Bu haftada geçen yıl dile getirdiğim basın kartı ilgili önerim yasalaştı. 

Bunun için geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileriyle görüşmüş, konuyu da, 5 Kasım 2021 Tarihinde Kamu Ajanstaki bu köşemde gündeme getirmiş; 

“ Dijital Basın Yazarlarına da Basın Kartı Verilmeli” Başlığıyla önermiştim.  

 

Dijital platformda, bir internet haber sitesinde köşe yazarlığı yapan, kitap yazan, memur ve emeklilerin “basın kartın alma hakkı ” konusunu araştırmak için İletişim Başkanlığına gittim.  

İlgililer, “ dijital platformda köşe yazarlığı yapanların,  devlet memurlarının, emeklilerin -Anadolu Ajansı ve TRT çalışanları hariç- bu kartı alamayacaklarını, bizzat bir gazete veya dergide köşe yazarlığı yapması gerektiğini” söyledi.  

Bunlardan dolayı “ Basın Kartı Yönetmeliği, değişen şartlar çerçevesinde yeniden belirlenmeli, kitap yazanlara, köşe yazarlığı yapanlara ister çalışsın ister emekli olsun bu sektörde çalışanlara, belirlenecek kıstaslara göre basın kartı verilmeli”, dedim.  

Önerimi hem köşemde kamuoyuna hem de konunun muhatabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına göndermiştim. 

Bu önerim 18 Ekim 2022 Tarihinde çıkan sosyal medya kanunun içerisinde kanunlaşmıştır. Buna göre; 

HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK 

Kanuna göre, yasal zemine kavuşturulmaları için internet Haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.  

 Umarım çıkarılacak yönetmelikte, haber sitelerinde sadece editörler değil ister aktif ister emekli köşe yazarlığı yapan yazarlara ve kitaplar yazan yazarlara da aynı şekilde basın kartı verilir.

Bir yazarın başarısı, gündeme getirdiği konunun,  ilgililer nezdinde, kamuoyu nezdinde itibar görmesidir. 

Şükürler olsun ki, eğitimle ilgili onlarca önerimin yanında, diğer konuların da ilgi görmesi benim adıma gurur vericidir. 

Araştırmacı bir yazar olarak, dile getirdiğim her konuyu,  günlerce araştırıp öneri haline getirmeme rağmen, önyargılı bazı okuyucuların, yazının başlığına bakarak, sırf eleştiri yapmak adına yaptıkları kırıcı yorumları beni üzmektedir. 

Umarım, önerilerimin gerçekleştiğini gören bu okuyucular da emeğime saygı duyar ve ona göre yorum yaparlar. 

Şemsettin CERAN 

Eğitimci/Araştırmacı-YAZAR-ANKARA