Bartın'da, 17 Haziran 2019 tarihi itibariyle mesai saatleri değişiyor. Bartın valisinin imzasıyla yayımlanan genelge ile Bartın'da yeni çalışma saatleri belirlendi.

3600 ek gösterge kimlerin emekli ikramiyesine yansıyacak? 3600 ek gösterge kimlerin emekli ikramiyesine yansıyacak?
17 Haziran 2019 Pazartesi gününden itibaren tlimiz dahilindeki resmi kurum ve kuruluşların mesai saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesine istinaden aşağıda görüldüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bazı kurum ve kuruluşların özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş mesai saatleri
uygulamalarına dair esaslar saklıdır.

Uygulamanın buna göre yapılmasını ve bilgilerinizi arz ve rica ederim.

ÇALIŞMA SAATLERİ

SABAH :              08.00 - 12.00
ÖĞLEDEN SONRA : 13.00 - 17.00