Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 75850160-102.01.01-E.5678 sayılı Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Yüksek Lisans Programının Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Eşdeğerliği konulu 23 ocak 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Gözden kaçırmayın

358 öğrenci, Lisansüstü Öğrenim İçin Yurt Dışına Gönderilecek 358 öğrenci, Lisansüstü Öğrenim İçin Yurt Dışına Gönderilecek
Söz konusu resmi yazıda ''Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olduğunu belirterek görmüş olduğu öğrenim Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına eşdeğer olup olmadığı konusundaki dilekçesi 22 Ocak 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programında alınan dersler ve içerikleri, kazanılan yetkinlikler ve program çıktıları açılarından Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde benzerlikler görüldüğünden her iki programın eşdeğer olduğuna karar verilmiştir.'' denilmiştir.