Şubat Ayı Fırtına Takvimi - Hangi Ayda Hangi Fırtına Var? Fırtına İsimleri ve Tarihleri Ne Zaman?

Fırtına takvimi denizciler açısından değişik bir önem arzetmektedir. Eskilerin deyimiyle “Kocakarı takvimi” olarak da adlandırılan ve bütünüyle gözlemlere dayalı oluşturulan fırtına takvimi ya da başka bir adı ile halk takvimi aşağıda yer almaktadır. Tecrübeli denizcilere göre fırtına takvimi birkaç günlük sapmalarla genelde isabet sağlamaktadır.

Bilgi Bankası 11.02.2021, 22:57 11.02.2021, 22:57


Kasım'da aşk başkadır derler ama Kasım'da fırtına da başkadır. Kasım ayı boyunca vatandaşların karşılaşacağı fırtınalar ve tarihlerini sizler için araştırdık. Yaz kış zaman zaman fırtınalar oluşmaktadır. Bunun için bir fırtına listesi oluşturuldu. Böylece dışarıda işi olan vatandaşlar fırtına takvimine bakarak plan yapabilir.

Aralık ayı ile birlikte kış mevsimine giriş yaptık. Yavaş yavaş kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde, Eylül ayı boyunca yaşanacak fırtınaları sizler için listeledik.

Ağustos ayı içerisinde Doğumgünü Fırtınası ve Sam Yellerinin Sonu Fırtınası yaşanmaktadır. Bu iki önemli fırtınanın tarihleri de takvimde belirtilmektedir.

Çok eskiden dedelerimizin, ananelerimizin, babannelerimizin dilinden düşmezdi ''Kocakarı Kışı.'' Eski dilde Berd yani Soğuk, soğukluktan türemiş bir deyim “Berdelacuz". Deyim orjinalinde Berd-el-acũz  şeklinde. Berdü'l-acüz, kış mevsiminin sonlarında görülen şiddetli soğuklar için kullanılan bir tabirdir.

23 Haziran, 20 Temmuz ve 21 Aralık'ta başlayan fırtınalara Gün Dönümü Fırtınası denilmektedir. 20 Temmuz 2020 tarihine yaklaşıldığında vatandaşları Gün Dönümü Fırtınası bekliyor.

Bir rivayete göre Ad kavmini helak eden rüzgar bu günlerde ortaya çıkmıştır. Arap folklorunda ''eyyamü'l-acüz'' (yaşlı kadın günleri) denilen bu yedi günün adları şöyledir: Sın, sınnebr, vebr, el'amir, el mül-temir, el-mu'allil, mutfi'l-cemr. Ancak bazı kaynaklar bu günlerin sayısın beşe indirirken bazıları da sekize çıkarmış. Ayrıca ''eyyamül-acüz'' yerine ''eyyamü'l-acüz'' (kışın son günleri) tabiri de kullanılmıştır.

Arapça'da ''soğuk'' anlamına gelen berd ile ''yaşlı, ihtiyar kadın'' anlamındaki acüz kelimelerinden meydana gelen bir terkip olup ''yaşlı kadın soğuğu'' demektir. Rumi takvime göre genellikle 26 Şubat - 4 Mart, Miladi Takvime göre genellikle 11-17 Mart arasındaki günlerde görülen bu soğuklar, Türkiye'de halk arasında daha çok ''kocakarı soğukları'' adıyla anılır. Bu yedi günlük soğuklar daha önce hiç yaşanmamış derecesinde kuvvetli ve serttir... Kocakarı Soğuklarına dair tüm bilgiler haberimizde...

KOCAKARI SOĞUKLARININ (KIŞI) HİKAYESİ

Efsaneye göre geçimini, yetiştirdiği koyunlarla sağlayan yaşlı bir kadın sert geçen kış sonrası ilk bahar geldi diye sevinerek doğa anaya sataşmış.

Tabiat ana öyle sinirlenmiş öyle sinirlenmiş ki, havayı birden soğutmuş.

Fırtına, yağmur derken kocakarı hayvanlarını ısıtmak için kazma – kürek ne varsa yakmış fakat hayvanları donmaktan kurtaramamış…

FIRTINA TAKVİMİ 

02       OCAK         Fırtına (3 gün)

08       OCAK         Zemheri Fırtınasının başlaması (Zorlu kış şartları)

12       OCAK         Fırtına (2 gün)

14       OCAK         Karancalos Fırtınası (Kış cini)

17       OCAK         Fırtına (2 gün)

23       OCAK         Fırtına

25       OCAK         Kış şiddeti Fırtınası

28       OCAK         Ayandon Fırtınası (2 gün) ( Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yeni adı ile Hamamlı Köyü mevkii, 1800 lü yıllarda  kışın gemilerin fırtınalı tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman)

30       OCAK         Zemherinin Sonu

31       OCAK         Balık Fırtınası (Balıkların Karadeniz’den Marmara denizine geçtiği tarih)

01      ŞUBAT        Hamsi Fırtınası (Hamsinin bol ve olgun olduğu dönem)

04      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)

10      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)

13      ŞUBAT        Fırtına

20      ŞUBAT        1.Cemrenin Düşmesi (Havaya)

23      ŞUBAT        Fırtına (2 gün)

27      ŞUBAT        2. Cemrenin Düşmesi (Suya)

01       MART         Fırtına

06       MART        3.Cemrenin Düşmesi (Toprağa)

11       MART        Berdül’aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları (Daha çok yaşlıların etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar)

12       MART        Hüsun Fırtınası ( Tabiatı Mülayim olan)

15       MART        Fırtına

17       MART        Bardül’aczin sonu

23       MART        Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) (Kuzey Ege ve Marmara’nın batı kesiminde etkili olan lodos fırtınası)

26       MART        Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

29       MART         Fırtına

30       MART         Fırtına (3 dokuzların ikincisi)

08       NİSAN        Kırlangıç Fırtınası (2 gün) (Kırlangıçların Anadoluya geliş zamanı) 

09       NİSAN        Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü)

11       NİSAN        Fırtına (2 gün)


16       NİSAN        Kuğu Fırtınası (3 gün) (Sayılı sert fırtınalardan birisi)

21       NİSAN        Sitte-i Sevr’in başı (Güneşin Sevr burcunda girdiği  dönem)

26       NİSAN        Sitte-i Sevr’in sonu (Güneşin Sevr burcundan çıktığı  dönem)

29       NİSAN        Fırtına (3 gün)

04       MAYIS        Çiçek Fırtınası (Bitkilerin çiçek açtığı dönem)

07       MAYIS        Fırtına (2 gün) Doğu rüzgarları dönemi

11       MAYIS        Mevsimsiz soğuklar (3 gün)

17       MAYIS        Filizkıran Fırtınası (Bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

19       MAYIS        Kokulya Fırtınası (2 gün) (İpek böceğinin kozası, koza örme zamanı)

21       MAYIS        Ülker Fırtınası (Ülker Takım Yıldızı)

30       MAYIS        Kabak Meltemi (2 gün) (Yaz sıcakların başlama dönemi)

31       MAYIS        Bevarih rüzgarlarının başlaması (Şiddetli  sıcak ve rüzgarlar-Samyeli)

02    HAZİRAN       Fırtına

03    HAZİRAN       Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) (Yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

10    HAZİRAN       Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) (ÜTY nın boğa burcunda görülmesi)

22    HAZİRAN       Fırtına

23    HAZİRAN       Gün dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

27    HAZİRAN       Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) (Avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi)

01    TEMMUZ       Yaprak Fırtınası (Tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem)

03    TEMMUZ       Sam Yelleri (Sıcak rüzgarlar)

06    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

09    TEMMUZ       Çark Dönümü Fırtınası (3 gün)

10    TEMMUZ       Bevarih rüzgarlarının sonu (Şiddetli sıcak ve  rüzgarların sonu)

11    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

16    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

18    TEMMUZ       Sıcakların artması

20    TEMMUZ       Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

25    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

30    TEMMUZ       Kızıl Erik Fırtınası (Avrupa eriği sınıfında  meyve verme dönemi)

03    AĞUSTOS     Doğumgünü Fırtınası (Marmarada yavru doğumlarının arttığı dönem)

14    AĞUSTOS     Fırtına

17    AĞUSTOS     Fırtına

19    AĞUSTOS     Fırtına

20    AĞUSTOS     Fırtına (2 gün)

23    AĞUSTOS     Sam yellerinin sonu (Sıcak rüzgarların sonu)

02       EYLÜL        Mihrican Fırtınası (Sonbaharın başlangıç dönemi)

07       EYLÜL        Bıldırcın Geçimi Fırtınası (Poyraz rüzgarları ile Karadenize göç)                        

13       EYLÜL        Çaylak Fırtınas (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

19       EYLÜL        Fırtına

25       EYLÜL        Fırtına

28       EYLÜL        Kestane Karası Fırtınası (Marmarada  balığın bollaştığı dönem)              

30       EYLÜL        Turna Geçimi Fırtınası (Turnaların göç zamanı)

03        EKİM          Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoludaki son kuşların göç etmek dönemi)

04        EKİM          Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

09        EKİM          Yaprak Dökümü Fırtınası (Doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma dönemi)

14        EKİM          Meryemana Fırtınası (Gökgürülü ve şimşekli,  yağış düşüren fırtınalar)

17        EKİM          Kırlangıç Fırtınası (Kırlangıçların Anadoludan göç zamanı)

18        EKİM          Koz Kavuran Fırtınası (Kuzey Ege ve Marmaranın batısındaki lodos fırtınası)

21        EKİM          Bağ Bozumu Fırtınası (Bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi)

28        EKİM          Balık Fırtınası (Balıkların Marmara denizinden Karadenize geçtiği dönem)

02     KASIM           Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoluda kalan son kuşların ayrılma dönemi)

07     KASIM           Kasım Fırtınası

11     KASIM           Mevsimsiz Sıcaklar

12     KASIM           Lodos Fırtınası

17     KASIM           Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

28     KASIM           Fırtına

02     ARALIK         Ülker Dönümü Fırtınası (ÜTY nın boğa burcundan  ayrılması)

04     ARALIK         Fırtına (2 gün)

06     ARALIK         Kuzey Rüzgarları

06     ARALIK         Zemheri Fırtınası (Zorlu kış şartları)

09     ARALIK         Karakış Fırtınası (2 gün)

19     ARALIK         Fırtına

21     ARALIK         Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Kış)

28     ARALIK         Fırtına

31     ARALIK         Fırtına

Yorumlar (1)
ebubuvuevue 1 yıl önce
türkiye fırtınasız gün görmüyor mu
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20