Nisan Ayı Fırtına Takvimi - Fırtına İsimleri ve Tarihleri Ne Zaman?

Fırtına takvimi denizciler açısından değişik bir önem arzetmektedir. Eskilerin deyimiyle “Kocakarı takvimi” olarak da adlandırılan ve bütünüyle gözlemlere dayalı oluşturulan fırtına takvimi ya da başka bir adı ile halk takvimi aşağıda yer almaktadır. Tecrübeli denizcilere göre fırtına takvimi birkaç günlük sapmalarla genelde isabet sağlamaktadır.

Bilgi Bankası 20.04.2021, 16:45 20.04.2021, 16:46

Yaz kış zaman zaman fırtınalar oluşmaktadır. Bunun için bir fırtına listesi oluşturuldu. Böylece dışarıda işi olan vatandaşlar fırtına takvimine bakarak plan yapabilir. Nisan Ayı ile birlikte yavaş yavaş İlkbahar'a geçiş yaptık. Her ne kadar hava hala soğuk olsa da cemrelerin düşmesi nedeniyle kış ayları kadar hava soğuk olmayacaktır. 

Ağustos ayı içerisinde Doğumgünü Fırtınası ve Sam Yellerinin Sonu Fırtınası yaşanmaktadır. Bu iki önemli fırtınanın tarihleri de takvimde belirtilmektedir.

Çok eskiden dedelerimizin, ananelerimizin, babannelerimizin dilinden düşmezdi ''Kocakarı Kışı.'' Eski dilde Berd yani Soğuk, soğukluktan türemiş bir deyim “Berdelacuz". Deyim orjinalinde Berd-el-acũz  şeklinde. Berdü'l-acüz, kış mevsiminin sonlarında görülen şiddetli soğuklar için kullanılan bir tabirdir.

23 Haziran, 20 Temmuz ve 21 Aralık'ta başlayan fırtınalara Gün Dönümü Fırtınası denilmektedir. 20 Temmuz tarihine yaklaşıldığında vatandaşları Gün Dönümü Fırtınası bekliyor.

Bir rivayete göre Ad kavmini helak eden rüzgar bu günlerde ortaya çıkmıştır. Arap folklorunda ''eyyamü'l-acüz'' (yaşlı kadın günleri) denilen bu yedi günün adları şöyledir: Sın, sınnebr, vebr, el'amir, el mül-temir, el-mu'allil, mutfi'l-cemr. Ancak bazı kaynaklar bu günlerin sayısın beşe indirirken bazıları da sekize çıkarmış. Ayrıca ''eyyamül-acüz'' yerine ''eyyamü'l-acüz'' (kışın son günleri) tabiri de kullanılmıştır.

Arapça'da ''soğuk'' anlamına gelen berd ile ''yaşlı, ihtiyar kadın'' anlamındaki acüz kelimelerinden meydana gelen bir terkip olup ''yaşlı kadın soğuğu'' demektir. Rumi takvime göre genellikle 26 Şubat - 4 Mart, Miladi Takvime göre genellikle 11-17 Mart arasındaki günlerde görülen bu soğuklar, Türkiye'de halk arasında daha çok ''kocakarı soğukları'' adıyla anılır. Bu yedi günlük soğuklar daha önce hiç yaşanmamış derecesinde kuvvetli ve serttir... Fırtına Takvimi'ne dair tüm bilgiler haberimizde...

KOCAKARI SOĞUKLARININ (KIŞI) HİKAYESİ

Efsaneye göre geçimini, yetiştirdiği koyunlarla sağlayan yaşlı bir kadın sert geçen kış sonrası ilk bahar geldi diye sevinerek doğa anaya sataşmış.

Tabiat ana öyle sinirlenmiş öyle sinirlenmiş ki, havayı birden soğutmuş.

Fırtına, yağmur derken kocakarı hayvanlarını ısıtmak için kazma – kürek ne varsa yakmış fakat hayvanları donmaktan kurtaramamış…

FIRTINA TAKVİMİ 

02       OCAK         Fırtına (3 gün)

08       OCAK         Zemheri Fırtınasının başlaması (Zorlu kış şartları)

12       OCAK         Fırtına (2 gün)

14       OCAK         Karancalos Fırtınası (Kış cini)

17       OCAK         Fırtına (2 gün)

23       OCAK         Fırtına

25       OCAK         Kış şiddeti Fırtınası

28       OCAK         Ayandon Fırtınası (2 gün) ( Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yeni adı ile Hamamlı Köyü mevkii, 1800 lü yıllarda  kışın gemilerin fırtınalı tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman)

30       OCAK         Zemherinin Sonu

31       OCAK         Balık Fırtınası (Balıkların Karadeniz’den Marmara denizine geçtiği tarih)

01      ŞUBAT        Hamsi Fırtınası (Hamsinin bol ve olgun olduğu dönem)

04      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)

10      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)

13      ŞUBAT        Fırtına

20      ŞUBAT        1.Cemrenin Düşmesi (Havaya)

23      ŞUBAT        Fırtına (2 gün)

27      ŞUBAT        2. Cemrenin Düşmesi (Suya)

01       MART         Fırtına

06       MART        3.Cemrenin Düşmesi (Toprağa)

11       MART        Berdül’aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları (Daha çok yaşlıların etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar)

12       MART        Hüsun Fırtınası ( Tabiatı Mülayim olan)

15       MART        Fırtına

17       MART        Bardül’aczin sonu

23       MART        Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) (Kuzey Ege ve Marmara’nın batı kesiminde etkili olan lodos fırtınası)

26       MART        Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

29       MART         Fırtına

30       MART         Fırtına (3 dokuzların ikincisi)

08       NİSAN        Kırlangıç Fırtınası (2 gün) (Kırlangıçların Anadoluya geliş zamanı) 

09       NİSAN        Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü)

11       NİSAN        Fırtına (2 gün)


16       NİSAN        Kuğu Fırtınası (3 gün) (Sayılı sert fırtınalardan birisi)

21       NİSAN        Sitte-i Sevr’in başı (Güneşin Sevr burcunda girdiği  dönem)

26       NİSAN        Sitte-i Sevr’in sonu (Güneşin Sevr burcundan çıktığı  dönem)

29       NİSAN        Fırtına (3 gün)

04       MAYIS        Çiçek Fırtınası (Bitkilerin çiçek açtığı dönem)

07       MAYIS        Fırtına (2 gün) Doğu rüzgarları dönemi

11       MAYIS        Mevsimsiz soğuklar (3 gün)

17       MAYIS        Filizkıran Fırtınası (Bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

19       MAYIS        Kokulya Fırtınası (2 gün) (İpek böceğinin kozası, koza örme zamanı)

21       MAYIS        Ülker Fırtınası (Ülker Takım Yıldızı)

30       MAYIS        Kabak Meltemi (2 gün) (Yaz sıcakların başlama dönemi)

31       MAYIS        Bevarih rüzgarlarının başlaması (Şiddetli  sıcak ve rüzgarlar-Samyeli)

02    HAZİRAN       Fırtına

03    HAZİRAN       Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) (Yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

10    HAZİRAN       Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) (ÜTY nın boğa burcunda görülmesi)

22    HAZİRAN       Fırtına

23    HAZİRAN       Gün dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

27    HAZİRAN       Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) (Avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi)

01    TEMMUZ       Yaprak Fırtınası (Tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem)

03    TEMMUZ       Sam Yelleri (Sıcak rüzgarlar)

06    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

09    TEMMUZ       Çark Dönümü Fırtınası (3 gün)

10    TEMMUZ       Bevarih rüzgarlarının sonu (Şiddetli sıcak ve  rüzgarların sonu)

11    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

16    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

18    TEMMUZ       Sıcakların artması

20    TEMMUZ       Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

25    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

30    TEMMUZ       Kızıl Erik Fırtınası (Avrupa eriği sınıfında  meyve verme dönemi)

03    AĞUSTOS     Doğumgünü Fırtınası (Marmarada yavru doğumlarının arttığı dönem)

14    AĞUSTOS     Fırtına

17    AĞUSTOS     Fırtına

19    AĞUSTOS     Fırtına

20    AĞUSTOS     Fırtına (2 gün)

23    AĞUSTOS     Sam yellerinin sonu (Sıcak rüzgarların sonu)

02       EYLÜL        Mihrican Fırtınası (Sonbaharın başlangıç dönemi)

07       EYLÜL        Bıldırcın Geçimi Fırtınası (Poyraz rüzgarları ile Karadenize göç)                        

13       EYLÜL        Çaylak Fırtınas (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

19       EYLÜL        Fırtına

25       EYLÜL        Fırtına

28       EYLÜL        Kestane Karası Fırtınası (Marmarada  balığın bollaştığı dönem)              

30       EYLÜL        Turna Geçimi Fırtınası (Turnaların göç zamanı)

03        EKİM          Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoludaki son kuşların göç etmek dönemi)

04        EKİM          Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

09        EKİM          Yaprak Dökümü Fırtınası (Doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma dönemi)

14        EKİM          Meryemana Fırtınası (Gökgürülü ve şimşekli,  yağış düşüren fırtınalar)

17        EKİM          Kırlangıç Fırtınası (Kırlangıçların Anadoludan göç zamanı)

18        EKİM          Koz Kavuran Fırtınası (Kuzey Ege ve Marmaranın batısındaki lodos fırtınası)

21        EKİM          Bağ Bozumu Fırtınası (Bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi)

28        EKİM          Balık Fırtınası (Balıkların Marmara denizinden Karadenize geçtiği dönem)

02     KASIM           Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoluda kalan son kuşların ayrılma dönemi)

07     KASIM           Kasım Fırtınası

11     KASIM           Mevsimsiz Sıcaklar

12     KASIM           Lodos Fırtınası

17     KASIM           Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

28     KASIM           Fırtına

02     ARALIK         Ülker Dönümü Fırtınası (ÜTY nın boğa burcundan  ayrılması)

04     ARALIK         Fırtına (2 gün)

06     ARALIK         Kuzey Rüzgarları

06     ARALIK         Zemheri Fırtınası (Zorlu kış şartları)

09     ARALIK         Karakış Fırtınası (2 gün)

19     ARALIK         Fırtına

21     ARALIK         Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Kış)

28     ARALIK         Fırtına

31     ARALIK         Fırtına

Yorumlar (1)
ebubuvuevue 1 yıl önce
türkiye fırtınasız gün görmüyor mu
18
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 70
2. Atletico Madrid 31 70
3. Sevilla 32 67
4. Barcelona 30 65
5. Real Betis 32 49
6. Villarreal 32 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Osasuna 32 40
9. Granada 30 39
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Celta de Vigo 31 38
12. Levante 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 31 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 31 23