Mayıs Ayı Fırtına Takvimi - Fırtına İsimleri ve Tarihleri Ne Zaman?

Fırtına takvimi denizciler açısından değişik bir önem arzetmektedir. Eskilerin deyimiyle “Kocakarı takvimi” olarak da adlandırılan ve bütünüyle gözlemlere dayalı oluşturulan fırtına takvimi ya da başka bir adı ile halk takvimi aşağıda yer almaktadır. Tecrübeli denizcilere göre fırtına takvimi birkaç günlük sapmalarla genelde isabet sağlamaktadır.

Bilgi Bankası 03.05.2021, 22:25 03.05.2021, 22:49

Yaz kış zaman zaman fırtınalar oluşmaktadır. Bunun için bir fırtına listesi oluşturuldu. Böylece dışarıda işi olan vatandaşlar fırtına takvimine bakarak plan yapabilir. Nisan Ayı ile birlikte yavaş yavaş İlkbahar'a geçiş yaptık. Her ne kadar hava hala soğuk olsa da cemrelerin düşmesi nedeniyle kış ayları kadar hava soğuk olmayacaktır. 

Ağustos ayı içerisinde Doğumgünü Fırtınası ve Sam Yellerinin Sonu Fırtınası yaşanmaktadır. Bu iki önemli fırtınanın tarihleri de takvimde belirtilmektedir.

Çok eskiden dedelerimizin, ananelerimizin, babannelerimizin dilinden düşmezdi ''Kocakarı Kışı.'' Eski dilde Berd yani Soğuk, soğukluktan türemiş bir deyim “Berdelacuz". Deyim orjinalinde Berd-el-acũz  şeklinde. Berdü'l-acüz, kış mevsiminin sonlarında görülen şiddetli soğuklar için kullanılan bir tabirdir.

23 Haziran, 20 Temmuz ve 21 Aralık'ta başlayan fırtınalara Gün Dönümü Fırtınası denilmektedir. 20 Temmuz tarihine yaklaşıldığında vatandaşları Gün Dönümü Fırtınası bekliyor.

Bir rivayete göre Ad kavmini helak eden rüzgar bu günlerde ortaya çıkmıştır. Arap folklorunda ''eyyamü'l-acüz'' (yaşlı kadın günleri) denilen bu yedi günün adları şöyledir: Sın, sınnebr, vebr, el'amir, el mül-temir, el-mu'allil, mutfi'l-cemr. Ancak bazı kaynaklar bu günlerin sayısın beşe indirirken bazıları da sekize çıkarmış. Ayrıca ''eyyamül-acüz'' yerine ''eyyamü'l-acüz'' (kışın son günleri) tabiri de kullanılmıştır.

Arapça'da ''soğuk'' anlamına gelen berd ile ''yaşlı, ihtiyar kadın'' anlamındaki acüz kelimelerinden meydana gelen bir terkip olup ''yaşlı kadın soğuğu'' demektir. Rumi takvime göre genellikle 26 Şubat - 4 Mart, Miladi Takvime göre genellikle 11-17 Mart arasındaki günlerde görülen bu soğuklar, Türkiye'de halk arasında daha çok ''kocakarı soğukları'' adıyla anılır. Bu yedi günlük soğuklar daha önce hiç yaşanmamış derecesinde kuvvetli ve serttir... Fırtına Takvimi'ne dair tüm bilgiler haberimizde...

KOCAKARI SOĞUKLARININ (KIŞI) HİKAYESİ

Efsaneye göre geçimini, yetiştirdiği koyunlarla sağlayan yaşlı bir kadın sert geçen kış sonrası ilk bahar geldi diye sevinerek doğa anaya sataşmış.

Tabiat ana öyle sinirlenmiş öyle sinirlenmiş ki, havayı birden soğutmuş.

Fırtına, yağmur derken kocakarı hayvanlarını ısıtmak için kazma – kürek ne varsa yakmış fakat hayvanları donmaktan kurtaramamış…

FIRTINA TAKVİMİ 

02       OCAK         Fırtına (3 gün)

08       OCAK         Zemheri Fırtınasının başlaması (Zorlu kış şartları)

12       OCAK         Fırtına (2 gün)

14       OCAK         Karancalos Fırtınası (Kış cini)

17       OCAK         Fırtına (2 gün)

23       OCAK         Fırtına

25       OCAK         Kış şiddeti Fırtınası

28       OCAK         Ayandon Fırtınası (2 gün) ( Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yeni adı ile Hamamlı Köyü mevkii, 1800 lü yıllarda  kışın gemilerin fırtınalı tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman)

30       OCAK         Zemherinin Sonu

31       OCAK         Balık Fırtınası (Balıkların Karadeniz’den Marmara denizine geçtiği tarih)

01      ŞUBAT        Hamsi Fırtınası (Hamsinin bol ve olgun olduğu dönem)

04      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)

10      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)

13      ŞUBAT        Fırtına

20      ŞUBAT        1.Cemrenin Düşmesi (Havaya)

23      ŞUBAT        Fırtına (2 gün)

27      ŞUBAT        2. Cemrenin Düşmesi (Suya)

01       MART         Fırtına

06       MART        3.Cemrenin Düşmesi (Toprağa)

11       MART        Berdül’aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları (Daha çok yaşlıların etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar)

12       MART        Hüsun Fırtınası ( Tabiatı Mülayim olan)

15       MART        Fırtına

17       MART        Bardül’aczin sonu

23       MART        Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) (Kuzey Ege ve Marmara’nın batı kesiminde etkili olan lodos fırtınası)

26       MART        Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

29       MART         Fırtına

30       MART         Fırtına (3 dokuzların ikincisi)

08       NİSAN        Kırlangıç Fırtınası (2 gün) (Kırlangıçların Anadoluya geliş zamanı) 

09       NİSAN        Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü)

11       NİSAN        Fırtına (2 gün)


16       NİSAN        Kuğu Fırtınası (3 gün) (Sayılı sert fırtınalardan birisi)

21       NİSAN        Sitte-i Sevr’in başı (Güneşin Sevr burcunda girdiği  dönem)

26       NİSAN        Sitte-i Sevr’in sonu (Güneşin Sevr burcundan çıktığı  dönem)

29       NİSAN        Fırtına (3 gün)

04       MAYIS        Çiçek Fırtınası (Bitkilerin çiçek açtığı dönem)

07       MAYIS        Fırtına (2 gün) Doğu rüzgarları dönemi

11       MAYIS        Mevsimsiz soğuklar (3 gün)

17       MAYIS        Filizkıran Fırtınası (Bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

19       MAYIS        Kokulya Fırtınası (2 gün) (İpek böceğinin kozası, koza örme zamanı)

21       MAYIS        Ülker Fırtınası (Ülker Takım Yıldızı)

30       MAYIS        Kabak Meltemi (2 gün) (Yaz sıcakların başlama dönemi)

31       MAYIS        Bevarih rüzgarlarının başlaması (Şiddetli  sıcak ve rüzgarlar-Samyeli)

02    HAZİRAN       Fırtına

03    HAZİRAN       Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) (Yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

10    HAZİRAN       Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) (ÜTY nın boğa burcunda görülmesi)

22    HAZİRAN       Fırtına

23    HAZİRAN       Gün dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

27    HAZİRAN       Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) (Avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi)

01    TEMMUZ       Yaprak Fırtınası (Tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem)

03    TEMMUZ       Sam Yelleri (Sıcak rüzgarlar)

06    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

09    TEMMUZ       Çark Dönümü Fırtınası (3 gün)

10    TEMMUZ       Bevarih rüzgarlarının sonu (Şiddetli sıcak ve  rüzgarların sonu)

11    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

16    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

18    TEMMUZ       Sıcakların artması

20    TEMMUZ       Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

25    TEMMUZ       Fırtına (2 gün)

30    TEMMUZ       Kızıl Erik Fırtınası (Avrupa eriği sınıfında  meyve verme dönemi)

03    AĞUSTOS     Doğumgünü Fırtınası (Marmarada yavru doğumlarının arttığı dönem)

14    AĞUSTOS     Fırtına

17    AĞUSTOS     Fırtına

19    AĞUSTOS     Fırtına

20    AĞUSTOS     Fırtına (2 gün)

23    AĞUSTOS     Sam yellerinin sonu (Sıcak rüzgarların sonu)

02       EYLÜL        Mihrican Fırtınası (Sonbaharın başlangıç dönemi)

07       EYLÜL        Bıldırcın Geçimi Fırtınası (Poyraz rüzgarları ile Karadenize göç)                        

13       EYLÜL        Çaylak Fırtınas (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

19       EYLÜL        Fırtına

25       EYLÜL        Fırtına

28       EYLÜL        Kestane Karası Fırtınası (Marmarada  balığın bollaştığı dönem)              

30       EYLÜL        Turna Geçimi Fırtınası (Turnaların göç zamanı)

03        EKİM          Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoludaki son kuşların göç etmek dönemi)

04        EKİM          Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

09        EKİM          Yaprak Dökümü Fırtınası (Doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma dönemi)

14        EKİM          Meryemana Fırtınası (Gökgürülü ve şimşekli,  yağış düşüren fırtınalar)

17        EKİM          Kırlangıç Fırtınası (Kırlangıçların Anadoludan göç zamanı)

18        EKİM          Koz Kavuran Fırtınası (Kuzey Ege ve Marmaranın batısındaki lodos fırtınası)

21        EKİM          Bağ Bozumu Fırtınası (Bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi)

28        EKİM          Balık Fırtınası (Balıkların Marmara denizinden Karadenize geçtiği dönem)

02     KASIM           Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoluda kalan son kuşların ayrılma dönemi)

07     KASIM           Kasım Fırtınası

11     KASIM           Mevsimsiz Sıcaklar

12     KASIM           Lodos Fırtınası

17     KASIM           Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

28     KASIM           Fırtına

02     ARALIK         Ülker Dönümü Fırtınası (ÜTY nın boğa burcundan  ayrılması)

04     ARALIK         Fırtına (2 gün)

06     ARALIK         Kuzey Rüzgarları

06     ARALIK         Zemheri Fırtınası (Zorlu kış şartları)

09     ARALIK         Karakış Fırtınası (2 gün)

19     ARALIK         Fırtına

21     ARALIK         Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Kış)

28     ARALIK         Fırtına

31     ARALIK         Fırtına

Yorumlar (1)
ebubuvuevue 1 yıl önce
türkiye fırtınasız gün görmüyor mu
16
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26