İYS Ne İşe Yarar? Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir? Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Nasıl Kullanılır?

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) vatandaşların kullanımına açıldı. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin açılma amacı; tüketicilerin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasıdır. 

Bilgi Bankası 08.02.2021, 22:55 08.02.2021, 22:54
İYS Ne İşe Yarar? Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir? Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Nasıl Kullanılır?


İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler. İYS’nin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgiye Yönetim Beyanı'ndan ve Sıkça Sorulan Sorular bölümünden ulaşabilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne hem Kurumsal Giriş (http://hs.iys.org.tr/) hem de Vatandaş Girişi (http://vatandas.iys.org.tr/) olmak üzere iki şekilde giriş yapılabilir. 

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 7 Ocak 2021 tarihinden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran 2021 - 16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Bilindiği üzere, tüketicilerimizin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar  gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması  amacıyla Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturulmuştur. Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilerimize gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanmıştır. İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir. Vatandaşlarımız ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecektir.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir.'' denilmiştir.

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu kapsamda görevlendirilmiştir. İYS A.Ş., söz konusu sistemin tasarımı, gerçekleştirilmesi, kurulumu ve idamesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulmuştur.

İYS HİZMETLERİ

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj gibi araçlarla ticari amaç için gönderilen iletiler, ticari elektronik iletilerdir. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişiler mevzuat uyarınca hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

İleti Yönetim Sistemi (İYS), hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, vatandaşların izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri ulusal bir veri tabanıdır.

İYS hizmetleri, vatandaşlara ve hizmet sağlayıcılara yönelik olarak kurgulanmıştır. Vatandaşlar İYS web sitesinden, mobil uygulamasından ve çağrı merkezinden izinlerini görebilecek ve değiştirebilecektir.

Hizmet sağlayıcılar için, ticari ileti onayı bulunan alıcıların ve ticari ileti gönderdikleri tacirlerin ileti adreslerini İYS veri tabanına aktarmaları ve güncel tutmaları için İYS web sitesinde kullanıcı arayüzleri ve uzaktan erişimle veri senkronizasyonu servisleri sunulmuştur.

İzinlerin İYS veri tabanında tek noktada güncel olarak bulunması, kamunun denetleme görevini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için de büyük bir imkân sağlamaktadır. Bu amaçla, sadece kamu görevlilerinin erişimine açık yeni bir şikâyet yönetim uygulaması İYS veri tabanı üzerinde çalışacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKAMIZ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat uyarınca, İYS A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler hakkında kamuoyu bilgilendirilmiştir.

İleti Yönetim A.Ş. Yönetimi kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir ve bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerin gizliği ve güvenliğine dair sorumluluk bilincimiz ve veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilere ait envanter VERBİS sistemi üzerinde ayrıntılı biçimde kamuyla paylaşılmıştır. Bununla birlikte, temel ilkelerimiz kısaca aşağıda açıklanmıştır:

Hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye aktarılan kişisel veriler, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmî kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve hizmet sağlayıcının izin vereceği iş ortaklarıyla paylaşılacaktır.

Ticari elektronik ileti alıcılarının kişisel verileri, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı ve alıcının onay vermiş olduğu hizmet sağlayıcı sıfatını haiz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ve bunların yetkilileri ile hizmet sağlayıcının izin vermiş olduğu iş ortakları ile paylaşılacaktır.

Sözleşme veya taahhütname kaynaklı hukuki ilişkimiz olan firmalara ait kişisel veriler ise Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında (https://iys.org.tr/iys/kvkk-ve-gizlilik) yer alan belirlenmiş amaçlarla Şirket içi, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve destek hizmeti sağlayıcılarımız ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerin korunması amacıyla İYS birtakım teknik tedbirleri de hayata geçirmektedir. Bunlar; erişim ve yetki yönetim yapısı, ağ ve uygulama güvenliği, şifreleme yönetimi, iz kaydı yönetimi, yedekleme yönetimi, saldırı tespit ve önleme sistemleri ile silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri olarak sayılabilir.

İYS A.Ş ana veri tabanı ve bilgi sistemleri, TOBB Ankara Veri Merkezinde, iş devamlılığı ve yük dengeleme ile felaket kurtarma sistemleri ise Türkiye’de lisanslı telekomünikasyon hizmetleri veren işletmelerin yüksek güvenlikli veri merkezlerinde barındırılmaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İYS A.Ş. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardına (BGYS) uyumlu bir sistem kurulmasını ve ilgili standartlar çerçevesinde en iyi hizmeti vermeyi taahhüt eder.

Şirketimiz, BGYS süreçlerinin bir şirketin hayati süreçlerinden olduğunu kabul etmekte, BGYS’nin etkin uygulanmasını ve sürekli izlenmesini desteklemektedir. Bu amaçla, bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenliği, iç ve dış denetçilerle düzenli olarak denetlenecek, test ve tatbikatlar yapılacak ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Mevzuat

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kanun'da ve Yönetmelik'te tanımlandığı üzere ticari iletiler için alınacak iletişim onaylarında, onay fiziksel ortamda alınmış ise alıcının imzası gereklidir ancak pratikte bu belgelerin saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması meşakkatli bir süreçtir. Elektronik ortamda alınması durumunda ise onayın alındığına dair bilgilendirmenin alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda alınan onaylarda da benzer şekilde onayın izin sahibi kişiden alındığının elektronik kayıtlarının tutulması ve güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

İYS ile hizmet sağlayıcıların, alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinler güvenli bir ortamda saklanacak, alıcılar onay ve ret bildirimlerini yapabilecek, bunun yanında şikâyet hakkını kullanabilecektir. Kamu denetleme görevini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecektir.

TAKVİM

Ocak 2020 : İleti Yönetim Sistemi'nin açılması, Hizmet Sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi

Ocak 2020: Hizmet Sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi başvurularının açılması

Temmuz 2020 : Hizmet Sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi Platformu'nun açılması

1 Ocak 2021 : Alıcılar (vatandaşlar) ve kamu için İleti Yönetim Sistemi'nin açılması

15 Şubat 2021 : İletişim adresi sayısı 150.000 adedin üzerinde olan hizmet sağlayıcılar için geçmiş tarihli izinlerin onaylı olarak kabul edilmesi

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Ticari elektronik ileti izinleri için güvenli veri tabanı

Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari elektronik iletilerini müşterilerine arama, mesaj ve e-posta olarak iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ye yükler. Alıcılar yani ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar.

Tek noktadan yönetim

Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden hangi hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir. Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.

Ticari elektronik iletiler kontrol altında

Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan (arama, mesaj ve e-posta) ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabilir. Ret hakkının kullanıldığı durumlarda İYS filtresi sayesinde bu iletiler ret hakkını kullanmış alıcılara gönderilmez.

Şikâyet yönetimi daha hızlı daha kolay

İYS ile birlikte, vatandaşların ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin şikayetlerin hızlı biçimde sonuca ulaştırılması mümkün olacaktır. T.C. Ticaret Bakanlığı, şikayetlerin incelenmesinde İYS üzerinde sorgulama yapabilecek ve bulunan güncel kayıtlara anında ulaşabilecektir.

e-Ticaret Kanunu (6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) : https://iys.org.tr/iys/kanun

15 Temmuz 2015 Tarihli Yönetmelik (Ti̇cari̇ İleti̇şi̇m ve Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ler Hakkında Yönetmeli̇k) : https://iys.org.tr/iys/yonetmelik

04 Ocak 2020 Tarihli Yönetmelik (Ti̇cari̇ İleti̇şi̇m ve Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ler Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k) : https://iys.org.tr/iys/yonetmelik-degisiklik

Hizmetler : https://iys.org.tr/hizmetlerimiz

Yorumlar (0)
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20