Dünyanın En Zor Tekerlemeleri - Komik Tekerlemeler

Edebiyatımızın ve kültürümüzün önemli folklorik unsurlarından birisi atışmalara da konu olan manilerdir. Maniler Ramazan ayında davulcuların dilinde, atışmalarda ozanların tezenesi ile anlam bulur. Geçmişten günümüze kalan gelen maniler, hislere tercüman olmaya devam ediyor. Kimi zaman sevgiyi ilan ederken, kimi zaman üzgün olduğumuzu ifade ederken manilerden faydalanırız.

Bilgi Bankası 20.02.2021, 13:41 20.02.2021, 13:42
Dünyanın En Zor Tekerlemeleri - Komik Tekerlemeler


Maniler bazen mutluluğun, bazen hüznün, bazen kızgınlığın, bazen kırgınlığın, bazen sevginin simgesi olmaktadır. Ama en önemlisi manilerin her biri ayrı derin anlam içermesidir. Tekerleme ve maniler çoğu zaman hoş vakit geçirmek için sarf ettiğimiz sözlerden oluşmaktadır. Özellikle Ramazan Ayı'nda hatırlanan manilerden en güzellerini sizler için seçtik.

Maniler, yaşanmışlıkların bir parçasıdır ve derin anlam yüklüdür. Her duyguyu yansıtan maniler hüzün, mutluluk, bazen öfke kısacası ne ararsanız onu yansıtabilir.

Maniler, geçmişten günümüze kadar gelmiş anlamlı sözcüklerden oluşan kısa yazılardır. Kimi zaman tatlı tatlı atışmaların, kimi zaman Ramazan Ayı'nın konusu olur maniler. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sitesinden alınan manileri sizler için yayınlıyoruz.

Mânî, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım biçimdir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk kültüründe goşa olarak da bilinir. Goşa kelimesi Türkçede çiftlenmiş demektir ve mânînin kafiye yapısından dolayı bu ad verilmiştir. Koşa kelimesi "beyit" manası da taşır.

 Ayna koydum çayıra,

 Şavkı vurmuş bayıra,

 Göğde Allah’ın yazdığına,

 Yerde kimler ayıra.

Kese içinde cevizim,

Hazır oldu çeyizim,

Alacaksan al beni,

Ayvaya döndü yüzüm.

Dolapta altın sini,

Adattım aldım seni,

Dünya malı verseler,

Gine de vermem seni.

İndim bağ arasına,

Kavuştum halasına,

Al yarim bir çift çorap,

Ben verem parasına.

       

Ateşim var külüm yok,

Bülbül oldum dilim yok,

Düştüm zalim eline,

Ah etmedik günüm yok.

Karşı karşı evimiz,

Nedir bizim sevimiz,

Bu seviler bizdeyken,

Verem olur birimiz.

Altınım alay değil,

Yüzüğüm kalay değil,

Sen orada ben burada,

Ayrılık kolay değil.

Karpuz kestim yiyen yok,

Halin nedir diyen yok,

Ben yarime kavuştum,

Gözün aydın diyen yok.

       

Atladım girdim bağa,

Yazı yazdım toprağa,

O yar benim olmazsa,

Girmem gara toprağa.

Esmerim cizim cizim,

Süngüsü boydan uzun,

Selam söylen yüzbaşıya,

Yarim versin izin.

Mercimeğim kile kile,

Gel ölçelim sile sile,

Mevlam ağız tadı versin,

Geçinelim güle güle.

Kapıcıktan bakıp duru,

Siğinciğin çekip duru,

Sana ki bir gül harmanı,

Burcu burcu kokup duru.

       

Terzi gider ırmağına,

Gül dalı kırmağına,

Yavuklum yüzük göndermiş,

Al kınalı parmağına.

Bunarın argı yosun,

Beylerin bindiği tosun,

Beyin beyliği e dursun,

Şimdi beylik bizim olsun.

Evlerinin önü yonca,

Orak vurdum yence yence.,

Mevlam ölüm verme gence,

Ne zorların zoruymuş.

Dambırımın ucu pekmez,

Çaların çanların ötmez,

Bekar gıza gücüm yetmez,

Ah bi dul garı dul garı.

       

Arabanın üstü haba,

İçindeki gelin gebe,

Arabacı sen ol ebe,

Aman batgın arabacı.

Arabanın üstü hasır,

İçindeki gelin kısır,

Arabacı öpme ısır,

Aman batgın arabacı.

Bir taş attım harımdan,

Mektup geldi yarimden,

Gelmez olsun bu mektup,

Kalkamadım yerimden.

İncecik oklava mısın?

Meydanın toprağı mısın?

Koynumda gül açılmış,

Gelir de koklar mısın?

       

Vardım pınar başına,

Sabun koydum taşına,

Sevda nedir bilmezdim,

O da geldi başıma.

Asma yaprağı ensiz,

Sako giyer bedensiz,

Hey dinsiz imansız,

Nasıl yatarsın bensiz?

Ak kapı kara kapı,

Aktır bıllurun sapı,

Beni senden ayıran,

Sürünsün kapı kapı.

Kar yağar alçaklara,

Savrulur saçaklara,

Emine oğlan doğurmuş,

Sığmıyor kucaklara.

       

Deniz  dibi milli olur,

Zengin kızı dilli olur,

Saklı gizli yar seven,

Çalımından belli olur.

Anam desem anam yok,

Babam desem babam yok,

Kaldım gurbet ellerde,

Bir yudum su veren yok.

Kuyu dibi kum çalar,

Mor sümbüllü bahçalar,

Yarim beni almazsa,

Eller bana tef çalar.

Su başında buzum ben,

Gelin değil kızım ben,

Akşam yanıma geleceksen,

Evde yalnızım ben.

       

Bahçelerde hasılım,

Kul elinde yasırım,

Gidi kafirin oğlu,

Neredeydi kusurum.

İndim bağ arasına,

Kavuştum halasına,

Al yarim bir çift çorap,

Ben verem parasına.

Sekiz sekiz onaltı,

Evleri bayır altı,

Nazlı yari sorarsan,

Çiftçiliktir sanatı.

Küp içinde bulgurum,

Oğlan sana vurgunum,

Oğlan iyi hoş ama,

Anasına dargınım.

       

Deniz dibi iskele,

Yarim gitti askere,

Ay değil gün değil,

Nasıl biter üç sene.

Odun almış kucağına,

Gider hamam ocağına,

Yarın akşamın vaktinde,

Sevdiğimin kucağına.

Kır atıma bindim geldim,

Çayırlarda indim geldim,

Ne zamandır görmedim,

Yarimi görmeye geldim.

Kalelerde düdenler,

Nerde kaldı gidenler,

Ciğer bağından yansın,

Bizi böyle edenler.

       

Sıra sıra kirazlar,

Neden bize vermezler,

Şu Burdur’un kızları,

Bekar  hali bilmezler.

Bahçeye kuyu kazdım,

Hem okudum hem yazdım,

Ak göbeğin altında,

Bayıldım,öleyazdım.

Bahçeye kuzu girdi,

Yüreğime sızı girdi,

Anasını ararken,

Koynuma kızı girdi.

Hamur aldım tekneden,

Bir yar sevdim öpmeden,

Neden uçkur bağleyon,

Benim keyfim yetmeden.

       

Hamur aldım tekneden,

Bir yar sevdim öpmeden,

Neden uçkur bağleyon,

Benim keyfim yetmeden.

Ayağını göreyim,

Kınalı çorap öreyim,

Aç yorganı gireyim,

Yar olduğunu bileyim.

Ay doğar bedir Allah,

Her işe kadir Allah,

Ya yarime insaf ver,

Ya bana sabır Allah.

Manici başı mısın?

Cevahir taşı mısın?

Bir yüzük yollar isem,

Bin yılca taşır mısın?

       

Pencereden bakıver,

Bir kadehçik rakı ver,

Eğer rakın yoğ ise,

Cıgaramı yakıver.

Pencerede durursun,

Dudaklar kurusun,

Eğer benim olmazsan ,

Allah’ından bulursun.

Denizin dalgasına,

Yapıştım halkasına,

Ben yarimi yolladım,

İngiliz kavgasına.

Entarisi sarı aklı,

Deli gönül çok meraklı,

Ayşe gelin sorarsan,

Yeni gelmiş de, duvaklı.

       

Atladım girdim bağa

Tek tek bastım toprağa

O yar benim olmazsa

Girmem kara toprağa.

Armut dalda yüz direm

Kaştır gözü süzdüren

Senin aşkın değil mi

Beni burada gezdiren.

Gelin aldım öğündüm

Taşlar aldım döğündüm

Gelin bir çitme attı

Dana gibi böğürdüm.

Portakal aldım handan

Perdeyi kaldır camdan

Alacaksan al beni

Ben usandım bu candan.

       

Bahçalarda sarmaşık,

Ben oldum yare aşık,

Yar akılma gelince,

Sinide kaldı kaşık.

Karanfilim saksıda,

Bir yar sevdim Aksu’da,

Mevlam bizi kavuştur,

Akşam ile yatsıda.

Kahkülümü tararım,

Var mı size zararım.

Kınamayın komşular,

Yar yitirdim ararım.

Altın tasın kenarı,

İçine koydum narı,

Küstürdüm yola koydum,

Kaytan bıyıklı yari.

       

Alma attım geline,

Gelin almış eline,

Yazık ince beline,

Düştü sarhoş eline.

Kesede misgi tütün,

Bulamadım ahdi bütün,

Yarim elden giderse,

Yıkılsın bütün Burdur.

Keten gömlek iki kat,

Birini giy birini sat,

Benden başka yar seversen,

Kalkmaz döşeklere yat.

Karşıdan gelen atlı,

Üstünde kilim katlı,

Anam babam sağolsun

El oğlu hepsinden tatlı.

       

İnci buldum dizi ile,

Kimler görmüş gözü ile,

Ben yarimden ayrılmam,

Üçbeş adam sözü ile

Mercimeğim kile kile,

Gel ölçelim güle güle,

Var Allah’tan hacet dile,

Hacetçiğin kabul ola.

Hamamlar ortasında,

Gül kokar fıtasında,

Allah emanetimi alsın,

Üç yiğit ortasında.

Gökte yıldız açıktır,

Sine dolu taşlıktır,

Anası çok söylenmesin,

Oğlu bana aşıktır.

       

Alçacık duvar üstü,

Tülbendim suya düştü,

Tülbendimi alırken,

Yarim aklıma düştü.

Beyaz giyme üşürsün,

Güzellikte meşhursun,

Ne büyüksün ne küçük,

Tamam benim harcımsın.

Beyaz giyme tanırlar,

Seni bende sanırlar,

Sen bir cahil çocuksun,

Seni benden alırlar.

Karanfil bardak içinde,

Burdur üç dağ içinde,

Yıkılıp viran olsun,

Sevdiğim var içinde.

       

Al kâhat mavi kâhat,

Ağlarım sahat sahat,

Sen ordasın ben burda,

Olur mu böyle rahat.

Bal idim pekmez oldum,

Tabakta durmaz oldum,

Ben bir hatip kızıydım,

Beş para etmez oldum.

Sarı kavun dilimi,

Yitirmişim gülümü,

Çıkaydım dağ başına,

Bulaydım bülbülümü.

Ötme bülbül ötme,

Bağrım eziktir eziktir aman,

Dolu vurmuş bağlarımız,

Bozuktur bpzuktur aman.

       

Bahçalarda kavak,

Dökülür yaprak yaprak,

Sen beni beğenmezsin,

Vardığın mataha bak.

Tarla çapa ister,

Çapacı para ister,

Kozluca’nın kızları,

Sıradan koca ister.

Sokaktan geçiyorsun,

Oğlanı üzüyorsun,

Sende ne güzellik var.

Maymuna benziyorsun.

Kabak aşı pişti mi?

Edin karnın şişti mi?

Vesile bulaşık yıkarken,

Mehmet buradan geçti mi?

       

Bakı koydum çeşmeye,

Ağır ağır dolacak,

Kozluca genç kızları,

Başhemşire olacak.

Bağarası yolu dar gider,

Perihan da çaya gider,

Perihan Cemal’i görünce,

Bardakları kor gider.

Hey kargalar kargalar,

Ceviz dalını ırgalar,

Perihan Cemal’i görünce,

Yandan kalça çalkalar.

Köprünün altı buzlar,

Şişeleri doldurur kızlar,

Şimdi karşımdan geldi.

Elma yanaklı kızlar.

       

Mantomun iğneleri,

Sedeften düğmeleri,

Kendisi çirkin olsa da,

Beğenmez kimseleri.

Ak taşı kaldır da gel,

Yılanı öldür de gel,

Sen beni seviyorsun,

Cüzdanı doldur da gel.

   
     

Yorumlar (0)
6
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 27 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20